Decorative pattern
Decorative cotton image

Zgodovina

1873

Začetek obratovanja

Začetek obratovanja Sladkogorske tovarne papirja, kot tovarne za proizvodnjo lepenke in lesovine na osnovi vodne moči reke Mure in obsežnih gozdov, tj. lesne mase v okolici. Čez nekaj več kot 10 let, tovarna registrira proizvodno dejavnost. Postopek: Stroj sta poganjali dve majhni ročno regulirani vodni turbini, lepenko pa so sušili v zračnih sušilnicah, ker parnih takrat še niso poznali - pa tudi sicer je bil ves postopek izredno primitiven. Letna proizvodnja: 900 ton proizvodov. Št. zaposlenih: 60 delavcev.

1888

Ustanovitev tovarne v Ceršaku

1895

Tovarna pogori

Kmalu po nakupu tovarne iz rok grofa Lucchesi - Pallija, Robertu Parmskemu komaj pridobljena tovarna pogori.

1896

Ustanovitev tovarne na Prevaljah

1898

Proizvodnja ponovno oživi z novim lastnikom Danielom Feuerloscherjem.

Postopek: Staro sušilnico je zamenjala nova, s katero je bilo mogoče sušiti že do 12 vagonov lepenke. Za izdelavo rjave lepenke so postavili tudi prve pralnice za parjenje lesa, z razširjenim dotočnim in odtočnim kanalom pa so si zagotovili dovolj vodne energije.

1918

Prva svetovna vojna

Posledice prve svetovne vojne so bile vidne tudi v tovarni. Stroji in naprave: 5 strojev za lepenko dve Francisovi turbini (280 in 560 KS) ena Jonvalova turbina (170 KS) dva hidravlična brusilnika za les in druge naprave so slabo vzdrževane. Dnevna proizvodnja: 5 t patentne lepenke in 4t na zraku sušene lepenke Št. zaposlenih: 85 delavcev. Proizvodni program: rjava in bela lepenka lesovina.

1921

Nakup prvega papirnega stroja

Tedanji lastnik Josip Rosenberg se je odločil za nakup papirnega stroja I. S tem se tovarna preimenovala v Tovarno lepenke in papirja. Stroj: Znamke VOITH namenjen je bil za izdelavo enostranskega gladkega ovojnega papirja ter papirja za stročnice in embalažo s širino 1,75 m. Dosegal pa je hitrost 120m/min potrebno paro za pogon stroja in sušenje so zagotoviti tudi z novimi parnimi kotli Letna proizvodnja: 4800 t. Št. zaposlenih: 160 delavcev. Proizvodni program: papirji, lesovina in lepenka.

1925

Postavitev tovorne žičnice

Dvakratno ali trikratno nakladanje in prekladanje surovin, velika oddaljenost železniške postaje Weitersfeld ter velike prevozne tarife avstrijskih železnic so botrovale odločitvi Sesslerja (sorodnik Josipa Rosenberga), za izgradnjo 6,2 km dolge žičnice.

1936

Postavitev papirnega stroja II

Stroj: Znamke VOITH namenjen je bil za izdelavo surovega strešnega kartona na njem je bilo možno izdelovati karton širine 1300 mm Letna proizvodnja kartona: 15t

1947

Združitev papirne industrije SZ Slovenije

Pod eno direkcijo v Mariboru je delovalo pet podjetij. Sladkogorska in Ceršaška ter tovarne v Podvelki, na Prevaljah in v Mislinji. Skupno ime za to združeno podjetje je bilo Sever papir.

1954

Načrtovanje zgradb na Sladkem Vrhu

Načrtovanje glavnega proizvodnega postrojenja in ostalih zgradb na lokaciji v Sladkem Vrhu. Odločitev je bila preusmeriti vso dejavnost podjetja, v prvi fazi rekonstrukcije, na tanke papirje. Odločitev je bila preusmeriti vso dejavnost podjetja, v prvi fazi rekonstrukcije, na tanke papirje. Nadaljnje rekonstrukcije so zadevale posodobitev in nabavo novih papirnih strojev.

1961

Postavitev papirnega stroja III

Stroj: Znamke ER-WE-PA namenjen je bil za izdelavo ovojnih in higienskih papirjev v prvi fazi se je proizvodnja papirja povečala za 6000t letno širina je znašala 2,48 m Letna proizvodnja: 20 000 t (vseh papirjev)

1996

Postavitev IV stroja

Stroj: ER-WE-PA namenjen je bit za izdelavo tisju papirja širina stroja je znašala 2,5 m dosežena hitrost je znašala 750 m/min V tem času je bila postavljena nova hala priprave snovi in tudi del nove priprave snovi za novi IV. stroj. S postavitvijo novega papirnega stroja se je predvidevalo tudi povečanje porabe tehnološke vode, zato je bilo potrebno postaviti novo vodočistilno napravo. Prav tako so bile postavljene nove energetske naprave, kot so parni kotel, parna turbina in celotno rekonstruirano energetsko omrežje. Nova vrsta papirja je omogočila proizvodnjo novih izdelkov kot so: enoplastne in večplastne serviete ter bele, barvne in tiskane.

1967

Začetek proizvodnje higiensko papirne konfekcije

Nabavljeni so bili prvi polavtomatski stroji za izdelavo rolic. Prednost je bila v previjalnikih, ki so bili povezani z rezalniki, kar je dajalo občutek zaključene linije. Postavljen pa je bil tudi enostezni stroj za robčke. Leto kasneje pa je podjetje z nakupom treh strojev, Lernerjev pridobilo novi izdelek - paketiče. Kasneje so te stroje izdelovali sami tako, da se je število teh v letu 1978 povečalo na 18.

1973

Postavitev V. papirnega stroja

Stroj: ER-WE-PA namenjen je bil izdelavi tisju papirja širina 2,5 m hitrost 900 m/min Tudi v tem času je bilo izvršenega mnogo dela. Obnovljeni so bili vsi starejši papirni stroji. Razširitev predelave papirja je zahtevala novo halo II za papirno konfekcijo in za nov V.stroj. Postavitev slednjega je omogočala nadaljnjo širitev konfekcije. Postavljeni so bili novi stroji za izdelavo toaletnih rolic, damskih vložkov, otroških plenic, večnamenskih brisač, serviet ter robčkov. Letna proizvodnja: 40 000 t. Št. zaposlenih: 1100 delavcev.

1977

Postavitev VI. stroja

Stroj: ER-WE-PA namenjen je bil izdelavi toaletnega tisju papirja širina 5,2 m hitrost 1200 m/min S postavitvijo VI. Stroja se je proizvodnja povečala za 35.000 ton. V skladu s postavitvijo novega stroja je potekala v podjetju tudi posodobitev iz kurjenja z mazutom na kurjenje s plinom, kar je prineslo velik ekološki napredek. Prav tako pa so izvedli tudi zapiranje tokokrogov, kar je prispevalo k zmanjšanju porabe vode in vlaknin na tono papirja. Skupna letna proizvodnja: 75 000 t Istega leta je potekala tudi združitev oz. registracija delovnih organizacij Tovarne lepenke Ceršak p.o. in Tovarne lesovine in lepenke Prevalje p.o. k delovni organizaciji Sladkogorska tovarna papirja Sladki vrh p.o.

1978

Postavljeno je bilo visokoregalno skladišče

1987

Postavitev deinking naprave

Naprava za pripravo papirne mase, ki nam je omogočila izdelavo visoko kvalitetnih papirjev iz takrat cenenega starega papirja. Št. zaposlenih: 2019 delavcev.

1989

Nove posodobitve v oddelkih konfekcije

Nabavljen je bil novi stroj HOBEMA (9.cesta) za proizvodnjo tiskanih (4 barvni tisk) in ne tiskanih serviet s programiranim krmiljenjem. Z novimi lepilnimi napravami in skladišči zvitkov pa so se modernizirale linije za rolice. Navedeno leto pa ni ključno za posodobitve, slednje so se namreč izvajale leta poprej. Tako se je spremenil način paletiziranja izdelkov s stretch folijo, postavljeni so bili pakirni stroji z sodobnejšim elektronskim krmiljenjem, sistemi za transportiranje rolic, nova proizvodnja zelo kvalitetnih robcev Tempo itd.

1990

Preimenovanje v družbeno podjetje Paloma

Preimenovanje Sladkogorske tovarne papirja Sladki vrh n.sol.o v družbeno podjetje Paloma - Sladkogorska tovarna papirja p.o., Sladki vrh 1. Št. zaposlenih: 2052 delavcev.

1992

Modernizacija na papirnem stroju IV

Z zamenjavo okroglega sita z vzdolžnim- poševnim je bila pridobljena kvalitetnejša proizvodnja tisju papirja za serviete in robce. Št. zaposlenih: 1842 delavcev.

1994

Postavitev sodobne linije za proizvodnjo žepnih robcev

Postavitev je pomenila velik preskok v kapaciteti in tehnologiji. Postavitev je pomenila velik preskok v kapaciteti in tehnologiji. Gre za računalniško voden stroj z celotno avtomatizirano linijo, ki je bil neprimerno sodobnejši od obstoječe tehnologije. Št. zaposlenih: 1805 delavcev.

1996

Ponovno preimenovanje podjetja

Registrsko sodišče je sprejelo sklep o preoblikovanju družbenega podjetja Paloma v d.o.o., podjetje je prevzela Slovenska razvojna družba. 24.07. 1996 je Registrsko sodišče v Mariboru sprejelo sklep o preoblikovanju družbenega podjetja Paloma - Sladkogorska tovarna papirja p.o. v d.o.o., 14.06.1996 je podjetje prevzela Slovenska razvojna družba. S 01.03.1999 je Tovarna lepenke Ceršak postala samostojno podjetje, s 01.05.1999 pa tudi Tovarna lepenka Prevalje. Št. zaposlenih: 1521 delavcev.

1997

Preoblikovanje krovne blagovne znamke podjetja Paloma

Krovna blagovna znamka Paloma je dobila novo podobo. Zraven prenovljene zunanje podobe blagovne znamke Paloma, so v tem letu potekale tudi modernizacije dveh linij za proizvodnjo toaletnega papirja. Dobavljeni so bili naslednji stroji: rezalnika Perini z dodanima novima transportnima trakovoma za odvod odpadkov; stroja firme Paper Converting za osnovno pakiranje ter Casmatic stroja za transportno pakiranje. Postavljena pa je bila tudi nova računalniško vodena mešalnica barv.

2000

Pridobitev certifikata ISO 9001

Paloma se v istem letu preoblikuje v delniško družbo ter postavi stroj 11 za tiskane serviete z uvedbo novega načina večbarvnega tiskanja.

2001

Modernizacija proizvodnje toaletnih rolic

Modernizirala se je proizvodnja toaletnih rolic, uveljavljen je sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001.

2002

Izgradnja čistilne naprave odpadnih voda

Z namenom zmanjšanja onesnaževanja okolja je bila postavljena čistilna naprava odpadnih voda. Namen izgradnje čistilne naprave je bilo odpraviti onesnaževanje okolja z odpadnimi vodami podjetja Palome d.d. in fekalnih voda strjenih naselij Sladkega Vrha. 17.10.2002 Je bila čistilna naprava prvič poizkusno zagnana. Poleg čistilne naprave so leto 2002 zaznamovali tudi naslednji dogodki:  Izgradnja skladiščno-distribucijskega centra v Šentilju. Nov distribucijski center sestavljajo trije večji skladiščni objekti, administrativni prizidek ter strojnica v skupni površini 7500 m2. Distribucijski center je sodobno grajen objekt z prekritim nakladalnim prostorom za železniški prevoz. Nova linija za zložene brisače. Dopolnitev programa pakiranja robčkov. Z novim strojem za pakiranje robčkov smo razširili ponudbo večjih pakiranj od dosedanjih 24 paketov v enem zvitku ( 2411) do 48 paketov robčkov ( 4811 ). Nova linija za maksi rolice in brisače. Pridobitev certifikata Varovanja in zdravja pri delu OHSAS 18001.

2003

130 let Palome

V tem letu Paloma praznuje 130. obletnico. V mesecu maju smo prenovili tudi Palomino spletno mesto www.paloma.si, ki je za takratni čas prinašalo interaktivnost, multimedialnost, vsebinsko pestrost in ustreznost, ter preglednost.Isto leto pridobimo tudi certifikat vodenja kakovosti po ISO 9001:2000.

2004

Ustanovitev podjetja Paloma Horgen

Uvedba nove celovite informacijske rešitve iScala in ustanovitev podjetja Paloma Horgen, d.o.o. v Ceršaku, za proizvodnjo krep izdelkov.

2006

Odkup poslovnega deleža od Paloma Horgen d.o.o.

Odkup 40 % poslovnega deleža od odvisne družbe Paloma Horgen d.o.o. (Paloma d.d. postane 100% lastnik).

2007

Pripojitev Palome Horgen matičnemu podjetju

V tem letu se je podjetje Paloma Horgen, d.o.o. pripojila podjetju Paloma, d.d. Med drugim smo zagnali tudi novo 13. cesto za proizvodnjo žepnih robčkov.

2008

Uvedba izdelkov Away from Home na ključne trge

V letu 2008 se je celotna divizija AFH prenovila, ter vstopila v novi podobi na ključne trge.

2009

Zagon 11. linije za proizvodnjo toaletnega papirja in kuhinjskih brisač

2012

Prejetje priznanja Si.Brand

Poleg prijetja priznanja Si.Brand je Paloma v tem letu tudi: Pridobila standard BRC (British Retail Consortium), Uvedla nove serviete Paloma Professional Palbib, Investirala v izgradnjo sončnih kolektorjev na strehah tovarne – preusmeritev na izrabo obnovljivih virov.

2013

Nova celostna grafična podoba podjetja

V celoti je bila prenovljena grafična podoba podjetja Paloma. Z nastopom novega predsednika uprave, Tadeja Gosaka, je bilo v letu 2013 uvedenih mnogo sprememb in prenov. V celoti je bila prenovljena grafična podoba podjetja Paloma. Podjetje je prejelo osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Na proizvodnem področju je bila z zamenjavo parnega kotla izboljšana energetska učinkovitost.

2014

Prenova izdelčnega asortimenta izdelkov Paloma

Pričel se je postopek prenove izdelčnega asortimenta v diviziji »Consumer«, kar vključuje programe toaletnega papirja, robcev, kuhinjskih brisač ter serviet. Poleg tega so se pričele investicije v ovijanje matičnih zvitkov. Na kadrovskem področju se je pričelo uvajanje mentorstva ter programov za uvajanje v delo.

2015

Izdelki Paloma prejmejo certifikat Izbran produkt leta 2015

Toaletni papir in robci Sensitive Care, ter papirnate brisače Super Care prejmejo certifikat Izbran produkt leta 2015. V istem letu sledi tudi prenova asortimenta divizije »Away from home« kamor spada blagovna znamka Paloma Professional. Poleg tega je Paloma pridobila kredit EBRD ter se dogovorila o re-programu bančnih obveznosti.

2016

Posodobitev papirnega stroja 5 in dokapitalizacija podjetja

Leto 2016 je bilo za Palomo prelomno. Uspešno je bil zaključen postopek dokapitalizacije s strani zasebnega finančnega sklada ECO-INVESTMENT. S tem je družba pridobila pomembno finančno in strateško podporo, za nadaljevanje razvojnega cikla.

Zaradi izvedenih posodobitev opreme, večje investicije v papirni stroj 5, izboljšane produktivnosti in učinkovitosti na vseh področjih delovanja, se je povečala proizvodnja papirja za 2 % in je znašala 67 tisoč ton, prav tako pa se je povečala proizvodnja gotovih izdelkov za 4 % in je znašala 63 tisoč ton.

2017

Paloma dobi novega lastnika

Družba ECO-INVESTMENT , a.s. je septembra postala 100% lastnik osnovnega kapitala družbe Paloma d.d..

Paloma d.d. je naznanila projekt modernizacije in obnove papirnega stroja 6 v vrhunski papirni stroj polne širine s kapaciteto 65.000 ton, kar bo celotno kapaciteto proizvodnje papirja povečalo na 90.000 ton.

2019

Pridobivanje dokumentacije za PS9

Aprila je bil v Palomi d.d. trajno ustavljen papirni stroj 3 (PS3). Konec leta je bila ustavljena tudi zadnja konfekcijska linija v Ceršaku. Pridobivanje dokumentacije za nov papirni stroj 9 (PS9) je bilo v polnem teku.

2020

Zažene se novi stroj PS9

Leto je zaznamovala 12.3.2020 razglašena epidemija zaradi številnih okužb s koronavirusom, kar je povzročilo izjemno povpraševanje po papirnatih higienskih izdelkih, predvsem po toaletnem papirju. Junija je bil trajno ustavljen papirni stroj 6 (PS6). Oktobra pa se je pričela poskusna proizvodnja na novem papirnem stroju 9 (PS9).

Več o PS9 si lahko ogledate tukaj.

E-novice

Ostani na tekočem z ekskluzivnimi trenutki, nasveti in novostmi iz sveta Palome!

Hvala za prijavo na Palomine e-novičke!

Za uspešen zaključek prijave klikni na povezavo, ki smo jo poslali v tvoj e-nabiralnik.

Tam te čaka naše sporočilo in povezava, s katero potrdiš svoj e-naslov. Veselimo se, da bomo s tabo lahko delili naše novosti, fantastične trenutke in palomastične trike za vsakdan.
Decorative feather
Hash sign

Sledi nam
na družbenih omrežjih

Ta stran uporablja piškotke


Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični.

Več informacij Green arrow pointing right