Decorative pattern
Decorative cotton image

Pravila uporabe

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Predmet teh splošnih pogojev je spletna stran na naslovu www.paloma.si, vključno z morebitnimi podstranmi, spletnimi dejavnostmi ter spletnimi in digitalnimi storitvami (v nadaljevanju: spletna stran), ki je oblikovana z namenom nuditi uporabnikom spletne strani splošne informacije o naši družbi, storitvah in produktih. 

Upravljavec spletne strani je družba Paloma, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, matična številka: 5034639000, ID št. za DDV: SI 45280312 (v nadaljevanju: Paloma). Vsa vsebina na spletni strani je last družbe Paloma in je zgolj informativne narave.


Uvodne določbe

S temi splošnimi pogoji družba Paloma določa obveznosti, pravice in pogoje uporabe in poslovanja preko spletne strani. Splošni pogoji se v celoti in na enak način uporabljajo za vse uporabnike, ki kot prijavljeni ali neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletne strani (v nadaljevanju: uporabniki spletne strani).

Z vstopom na spletno stran potrjujete, da ste skrbno prebrali te splošne pogoje, se z njimi strinjate in jih v celoti sprejemate. Če se s splošnimi pogoji deloma ali v celoti ne strinjate, vam družba Paloma odsvetuje uporabo te spletne strani. 


Omejitev odgovornosti

Uporabniki spletne strani spletno stran uporabljajo na lastno odgovornost. Uporabnikom spletne strani svetujemo, naj spletno stran uporabljajo v skladu s splošnimi pogoji uporabe.

Družba Paloma si bo po najboljših močeh prizadevala redno in skrbno preverjati ter posodabljati vsebino spletne strani, vendar ne prevzema kakršnekoli odgovornosti za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani. Prav tako družba Paloma ne izključuje možnosti za pojav morebitnih jezikovnih, tehničnih ali vsebinskih napak. 

Družba Paloma ne jamči, da bo spletna stran vedno na voljo, da bo njena uporaba varna in neprekinjena. Družba Paloma prav tako ni odgovorna za mrežne in telefonske povezave, vključno s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze.

Niti družba Paloma niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi ali sodeluje pri nadgradnjah spletne strani, ne more biti odgovorna za uporabo spletne strani in za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala kot posledica uporabe tam nahajajočih se spletnih vsebin, informacij in gradiv, zaradi nezmožnosti uporabe spletne strani ali z dostopom prek povezav do drugih spletnih strani. Družba Paloma ne odgovarja za morebitne zlorabe spletne strani s strani tretjih oseb.

Družba Paloma ne prevzema kakršnegakoli jamstva, da informacije, programska oprema ali druga gradiva, ki so dostopni preko njene spletne strani, niso okuženi z virusi ali drugimi škodljivimi komponentami. Družba Paloma prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino informacij, pridobljenih prek povezav, ki niso njena last, ali za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Ob kliku na hiperpovezavo do spletnih mest tretjih oseb se mora uporabnik seznaniti z njihovimi pogoji uporabe in politiko varstva zasebnosti, medtem ko družba Paloma ne prevzema kakršnekoli odgovornosti za spletne strani tretjih oseb.

Uporabnik spletne strani je seznanjen, da družba Paloma ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo prek elektronske pošte ali spleta, ter da družba Paloma v zvezi s tem ne prevzema kakršenkoli odgovornosti.


Avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine

Skladno z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja avtorske in sorodne pravice, je družba Paloma imetnik materialnih in moralnih avtorskih pravic nad vsemi vsebinami, objavljenimi na spletni strani (besedila, fotografije, ilustracije, skice, grafični elementi, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, glasba, računalniški programi in ostale avtorske vsebine v najširšem pomenu). Avtorska dela so zaščitena že s samim nastankom in jih ni treba posebej označevati. Če ni drugače določeno, ostanejo avtorske pravice v izključni lasti družbe Paloma in jih lahko tretje osebe uporabljajo le s predhodnim pisnim soglasjem družbe Paloma.

Avtorstvo morebitnih tretjih oseb (partnerjev ali pogodbenih sodelavcev družbe Paloma) nad posameznimi vsebinami na spletni strani je označeno z ustrezno navedbo vira in avtorja.

Vsebine, ki jih objavi družba Paloma, je dovoljeno pregledovati. Uporabnik spletne strani lahko uporablja vsebine na spletni strani izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani, kot je kopiranje, prepisovanje, spreminjanje, razmnoževanje, javno prikazovanje in predvajanje, razširjanje v komercialne namene ter druge oblike uporabe avtorskega dela kot tudi uporaba podatkov oziroma vsebin, brez predhodnega pisnega soglasja družbe Paloma je prepovedana. Navedeno velja tudi za programsko opremo družbe Paloma. Za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami spletne strani družba Paloma ni odgovorna, s čimer je uporabnik spletne strani seznanjen in z navedenim soglaša.

V skladu z veljavno zakonodajo je izjemoma dovoljena uporaba oziroma reproduciranje avtorskih del za namen obveščanja javnosti, za namene pouka ter z namenom ponazoritve, soočenja ali napotitev (v obliki citatov), vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Označbe avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine, vključno z vsemi obvestili in opozorili, je potrebno ohraniti tudi v primeru, če je uporaba dovoljena na podlagi predhodnega pisnega soglasja družbe Paloma.

Družba Paloma je imetnik znakov in znamk, objavljenih na spletni strani, če ni na spletni strani izrecno navedeno drugače. Znaki in znamke družbe Paloma so varovani z določili vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja industrijsko lastnino, in mednarodnih aktov. Uporaba vseh znakov (znamk, logotipov, ipd.) brez predhodnega pisnega soglasja družbe Paloma ni dovoljena.

Povezav na spletno stran ni dovoljeno objavljati na spletnih mestih z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo družbe Paloma je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerem je objavljena povezava, slednjo dolžan odstraniti.


Samoiniciativno pošiljanje vsebin s strani uporabnikov spletne strani 

Družba Paloma, v izogib kakršnimkoli nesporazumom ali sporom (npr. iz razloga, ker se utegnejo proizvodi, ponudba in storitve družbe Paloma zdeti podobnim idejam, ki so bile poslane), izrecno naproša uporabnike spletne strani, da družbi Paloma ali komurkoli, ki je kakorkoli povezan z družbo Paloma, samoiniciativno ne pošiljajo idej, predstavitev, gradiv ali drugih del. 

Obveščamo vas, da bo družba Paloma vse ideje, vključno z, vendar ne omejeno na, idejami za nove proizvode, ponudbo, storitve, postopke, sestavine ali imena proizvodov ali storitev, ki bodo samoiniciativno poslane s strani uporabnikov spletne strani štela za ne-zahtevane in nenaročene. Poleg navedenega družba Paloma ne daje nobenih zagotovil, da bodo takšne ideje obravnavane kot zaupne ali kot last uporabnika spletne strani.


Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradnih igrah

Vse nagradne igre družbe Paloma so v skladu s politiko poslovanja in politiko varovanja zasebnosti in osebnih podatkov. Pravila za posamezno nagradno igro so dostopna na povezavi, ki je navedena pri nagradni igri.


Nadgradnje in nove verzije spletne strani

Pridržujemo si pravico kadarkoli in na kakršenkoli način spreminjati vsebino spletne strani, ne glede na razlog in brez obveznosti obveščanja uporabnikov spletne strani, vključno s tehničnimi in funkcionalnimi nadgradnjami spletne strani. Nadgradnja spletne strani se bo izvedla samodejno. Družba Paloma ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.


Kršenje določb splošnih pogojev

Družba Paloma in avtorji vsebin, objavljenih na spletni strani in mobilni aplikaciji, od uporabnika spletne strani pričakujejo, da bo spoštoval te splošne pogoje ter vse veljavne zakonske predpise s področja varstva osebnih podatkov, avtorskega prava, prava industrijske lastnine in podobno. V nasprotnem primeru bodo družba Paloma in avtorji vsebin ob odkritju zlorabe ali kršitev predpisov primorani proti storilcu ustrezno ukrepati, vse skladno z veljavno zakonodajo.

Družba Paloma si pridržuje pravico uporabnikom spletne strani, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogočiti dostop do vsebin na spletni strani ter na kakršenkoli drugačen način preprečiti dostavo elektronske pošte ali druge komunikacije s spletno stranjo, kot tudi preprečiti kršenje pravic drugih oseb (npr. avtorskih pravic). S tehnologijo in drugimi sredstvi, ki jih uporablja, lahko družba Paloma prepreči uporabo posamezne spletne storitve ali jo prekine. Če uporabnik spletne strani s svojim ravnanjem povzroči družbi Paloma kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.


Stik z izvajalcem in reševanje sporov

Vprašanja, pripombe in morebitne pritožbe, ki so na kakršenkoli način povezane s to spletno stranjo ali njenimi vsebinami, lahko pošljete po pošti na naslov Paloma, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, Slovenija, ali po elektronski pošti na elektronski naslov info@paloma.si. Družba Paloma spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in zagotavlja učinkovit sistem obravnavanja pritožb.

Skladno z določbami vsakokrat veljavnega Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov vas obveščamo, da družba Paloma ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje morebitnega potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil skladno z veljavno zakonodajo.

Družba Paloma in uporabnik spletne strani si bosta prizadevala morebitne spore iz naslova uporabe spletne strani reševati sporazumno, v nasprotnem primeru pa je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru. Za presojo vseh razmerij med družbo Paloma in uporabnikom spletne strani se uporablja pravo Republike Slovenije.


Končne določbe

Ti splošni pogoji so pripravljeni na podlagi veljavne zakonodaje, upoštevaje priporočila Informacijskega pooblaščenca, in jih lahko družba Paloma občasno posodobi skladno s spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov spletne strani.

Družba Paloma si pridržuje pravico kadarkoli in na kakršnekoli način spremeniti ali dopolniti te splošne pogoje. Vsakokrat veljavna verzija je objavljena na spletni strani www.paloma.si.

Šteje se, da je bil uporabnik spletne strani o spremembi oziroma dopolnitvi teh splošnih pogojev obveščen z dnem objave novih oziroma spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani.


Splošni pogoji uporabe spletne strani so veljavni od dne 1. 4. 2022 dalje.

E-novice

Ostani na tekočem z ekskluzivnimi trenutki, nasveti in novostmi iz sveta Palome!

Hvala za prijavo na Palomine e-novičke!

Za uspešen zaključek prijave klikni na povezavo, ki smo jo poslali v tvoj e-nabiralnik.

Tam te čaka naše sporočilo in povezava, s katero potrdiš svoj e-naslov. Veselimo se, da bomo s tabo lahko delili naše novosti, fantastične trenutke in palomastične trike za vsakdan.
Decorative feather
Hash sign

Sledi nam
na družbenih omrežjih

Ta stran uporablja piškotke

Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični. Več informacij.