Decorative pattern
Decorative cotton image

Opći uvjeti za uporabu web-stranice

Opći uvjeti za uporabu web-stranice


Opće odredbe i suglasnost

Ovim Općim uvjetima za uporabu web-stanice www.paloma.si izvođača Paloma, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh
Slovenija
(u daljnjem tekstu Paloma ili izvođač) utvrđuje obveze, prava i uvjete za uporabu i poslovanje preko web-stranice i drugih internetskih sadržaja izvođača.

Opći uvjeti redovito se ažuriraju i dostupni su u bilo kojem trenutku u svojoj najnovijoj i valjanoj verziji u cijelosti svakome na web-stranici www.paloma.si izvođača.

Ulazak na web-stranicu izvođača znači da se slažete sa svim ovdje navedenim ograničenjima i uvjetima te da ste kao korisnik, odnosno posjetitelj web-stranica prethodno jasno i izričito upoznati s uvjetima uporabe, uključujući zaštitu autorskih prava. Opći uvjeti uporabe također se primjenjuju u cijelosti i na jednak način i na korisnike koji pristupaju web-stranici kao neprijavljeni posjetitelji.

Posjetitelj ili korisnik potvrđuje da je pomno pročitao dolje navedene uvjete uporabe, slaže se i prihvaća ih u cijelosti. Ako se korisnik ne slaže s ovim Općim uvjetima ili dijelom ovih Općih uvjeta, izvođač ne savjetuje uporabu web-stranice. 

Predmetni Opći uvjeti za uporabu stranica u nastavku su navedeni i kao Uvjeti. Pod korisnicima web-stranice podrazumijevaju se svi korisnici ili posjetitelji koji kao prijavljeni ili neprijavljeni posjetitelji pristupaju web-stranici izvođača. Mrežna stranica www.paloma.si, njezine podstranice, internetske aktivnosti i druge internetske, odnosno digitalne usluge izvođača namijenjene korisnicima u daljnjem tekstu nazivaju se web-stranicama ili internetskim uslugama.


Autorska prava

Izvođač je nositelj svih materijalnih i moralnih autorskih prava nad autorskim sadržajima u najširem smislu (sadržaj, tekstovi, fotografije, skice, grafički elementi, karte i planovi, audio- i videosnimke, glazba, računalni programi i drugi sadržaji), objavljenih na web-stranici www.paloma.si. Nositelji sadržaja mogu biti i partneri izvođača ili ugovorni suradnici ili je takav sadržaj označen odgovarajućim navodom izvora i autora. Sadržaje koje je objavio izvođač dopušteno je pregledati. U skladu sa zakonskim propisima koji uređuju autorska i druga srodna prava te intelektualno vlasništvo autorska djela zaštićena su od trenutka nastanka i ne moraju biti posebno označena. 

Bez izričite prethodne pismene privole izvođača zabranjeno je svako kopiranje, prepisivanje, mijenjanje, umnožavanje, javno prikazivanje i reprodukcija, distribucija u komercijalne svrhe i drugi oblici uporabe autorskog djela kao i uporaba podataka, odnosno sadržaja. Izvođač nije odgovoran za bilo kakvo daljnje raspolaganje trećih osoba sa sadržajem, s čime je korisnik upoznat i suglasan.

U slučaju bilo kakve dopuštene uporabe sadržaja koji je objavio izvođač sve oznake autorskih prava i prava industrijskog vlasništva te druge obavijesti i upozorenja moraju se očuvati. Vlasnik znakova i zaštitnih znakova koji se pojavljuju na web-stranicama je izvođač ili treća strana. Svaka upotreba ovih znakova izričito je zabranjena bez prethodne pismene suglasnosti nositelja prava. Svi zaštitni znakovi, uključujući i one koji nisu registrirani kao marke, zaštićeni su zakonom o autorskim pravima.

Poveznice na web-stranicu www.paloma.si nije dopušteno objavljivati na stranicama s nezakonitim ili nemoralnim sadržajem. Na zahtjev izvođača vlasnik i/ili administrator web-stranice na kojoj je poveznica objavljena obvezan ju je ukloniti.


Nepoželjno slanje sadržaja korisnika 

Izvođač ili njegovi zaposlenici ne prihvaćaju ili smatraju nepoželjnima, odn. nenaručenima sve ideje, uključujući ideje za nove proizvode, ponude ili usluge, procese, sastojke ili nazive novih proizvoda i usluga. Izvođač moli da mu se ne šalju neželjene ideje, prezentacije ili drugi radovi. Svrha ovih pravila je da izvođač izbjegne moguće nesporazume ili sporove ako se proizvodi, ponuda i usluge izvođača mogu činiti sličnim idejama poslanim izvođaču. Zato izvođač moli da korisnici ne šalju neželjene ideje i materijale izvođaču ili bilo komu tko je na bilo koji način povezan s izvođačem. 

Međutim, ako to učinite unatoč zahtjevu da svoje ideje i materijale ne šaljete izvođaču, izvođač ne daje nikakvo jamstvo da će se ideje ili materijali tretirati kao povjerljivi ili kao vlasništvo korisnika.


Nadogradnje i nove verzije web-stranice

Izvođač zadržava pravo da web-stranice i njihove sadržaje u bilo koje vrijeme, na bilo koji način i bez razloga ili bez navođenja razloga promijeni ili ažurira prethodne obavijesti. Za bilo kakve posljedice takvih promjena izvođač ne preuzima nikakvu odgovornost.

Zbog tehničke ili funkcionalne nadogradnje web-stranice izvođač zadržava pravo objave nove verzije web-stranice. Nadogradnja web-stranice provest će se automatski.

Za bilo kakve posljedice takvih promjena izvođač ne preuzima nikakvu odgovornost.


Kršenje odredbi Općih uvjeta

Izvođač i autori sadržaja objavljenih na web-stranicama i mobilnim aplikacijama očekuju od korisnika da se pridržava pismenih odredbi i zakona iz područja zaštite privatnosti, prava intelektualnog vlasništva i autorskih prava. U protivnom će u slučaju otkrivanja zlouporabe i kršenja zakona biti prisiljen protiv počinitelja postupiti u skladu sa zakonom.

Izvođač zadržava pravo korisnicima koji krše Opće uvjete ili postupaju suprotno njima onemogućiti pristup sadržaju na web-stranici i na drugi način spriječiti dostavu bilo kakve e-pošte ili druge komunikacije s mrežnim stranicama, ili spriječiti korisnike da krše prava drugih (npr. autorska prava). Tehnologijom i drugim sredstvima kojima se koristi izvođač može spriječiti uporabu usluge ili je prekinuti. Ako korisnik svojim djelovanjem prouzroči bilo kakvu štetu izvođaču, za to je u potpunosti moralno, materijalno i kazneno odgovoran.


Odgovornost

Izvođač se obvezuje u dobroj vjeri i u sklopu svojih mogućnosti voditi brigu o točnosti i ažurnosti objavljenog sadržaja na web-stranici, ne isključujući tako mogućnost mogućih jezičnih, tehničkih ili sadržajnih pogrešaka među objavljenim sadržajima. Informacije koje se pružaju preko ove web-stranice stoga su isključivo informativne jer izvođač ne može preuzeti odgovornost za njihovu apsolutnu točnost, a time ni za bilo kakvu štetu ili izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu koja bi korisniku mogla nastati zbog postojanja, pristupa, uporabe i/ili nemogućnosti uporabe web-stranice www.paloma.si.

Izvođač ne jamči da će web-stranica ili njezine podstranice uvijek biti dostupne i da će njihova uporaba uvijek biti sigurna i neprekidna. Izvođač također nije odgovoran za mrežne i telefonske veze, uključujući pokrivenost područja ili prekid veze, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu uporabom web-stranice, kao što su izgubljeni podatci, gubitak programa, troškovi povezivanja ili bilo koja slična šteta.

Priroda World Wide Weba, mobilnih aplikacija i mrežnog mjesta onemogućuje kontrolu sadržaja do kojih vode hipertekstualne veze (linkovi) s ovog mrežnog mjesta. Zbog toga izvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaje koji su korisniku dostupni preko tih poveznica. Klikom na hipertekstualnu poveznicu na bilo koju web-stranicu trećih strana korisnik mora biti svjestan da te web-stranice imaju svoje uvjete uporabe i politiku zaštite osobnih podataka. Prije uporabe tih stranica korisnik mora provjeriti njihove uvjete i politiku privatnosti. Izvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za web-stranice trećih strana.

Uporaba web-stranice je na vlastitu odgovornost. Korisnicima savjetujemo uporabu web-stranice u skladu s Općim uvjetima uporabe. Moraju biti svjesni da unatoč brizi i kontroli usluga moguće je da treće osobe zlouporabe web- stranice, za što izvođač nije odgovoran.

Korisnik web-stranice suglasan je da izvođač ne može jamčiti sigurnost ili privatnost informacija koje se prenose e-poštom ili internetom te da se izvođač ne može smatrati odgovornim u tom smislu.


Kontakt s izvođačem i rješavanje sporova

Pitanja, napomene i eventualne pritužbe koje se na bilo koji način odnose na ovu web-stranicu ili njezin sadržaj možete poslati poštom na adresu Paloma, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh,
Slovenija ili naslovite na info@paloma.si. Izvođač poštuje važeće zakonodavstvo o zaštiti potrošača i jamči učinkovit sustav rješavanja pritužbi.

U skladu sa zakonskim normama izvođač ne priznaje nijednog izvođača izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje mogućeg potrošačkog spora koji bi potrošač mogao pokrenuti sukladno Zakonu o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova.

Ako bi uporabom web-stranice došlo do bilo kakvih sporova, izvođač i korisnik će moguće sporove rješavati sporazumno, a u slučaju neuspjeha pred stvarno nadležnim sudom u Ljubljani prema zakonu Republike Slovenije.


Pravila i uvjeti za sudjelovanje u nagradnim igrama

Sve naše nagradne igre su u skladu s politikom poslovanja i zaštite privatnosti. Pravila su definirana za svaku našu nagradnu igru, dostupna na poveznici pri svakoj nagradnoj igri.


Završne odredbe

Opći uvjeti pripremljeni su na temelju važeće zakonske regulative, uzimajući u obzir preporuke Povjerenika za informiranje, a izvođač ih može povremeno ažurirati u skladu s promjenama usluga i djelatnosti te na temelju povratnih informacija korisnika. Izvođač zadržava pravo izmjene Općih uvjeta uporabe u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.

Svakodobno važeći Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na web-stranici www.paloma.si. Isto vrijedi i za sve izmjene i dopune važećih Općih uvjeta.

Izvođač preporučuje korisnicima da redovito pregledavaju ove Opće uvjete kako bi bili informirani o Uvjetima uporabe i o tome kako izvođač štiti njihovu privatnost.

Uvjeti se primjenjuju od dana prihvaćanja do opoziva ili do moguće izmjene.

Smatra se da je korisnik obaviješten o izmjeni ili dopuni ovih Općih uvjeta s datumom objave novih ili izmijenjenih ili dopunjenih Općih uvjeta na web-stranici.

E-novosti

Budi u tijeku s ekskluzivnim trenucima, savjetima i vijestima iz svijeta Palome!

Hvala na prijavi na Palomine e-novosti!

Za uspješan završetak registracije klikni na poveznicu koju smo poslali u tvoj e-sandučić.

Ondje te čeka naša poruka i poveznica na kojoj potvrđuješ svoju e-adresu. Radujemo se što ćemo s tobom podijeliti naše novosti, fantastične trenutke i palomastične trikove za svakodnevicu.
Decorative feather
Hash sign

Ova stranica koristi kolačiće

Sljedeći kolačići koriste se na ovoj web stranici za pružanje najboljeg korisničkog iskustva: nužni, analitički. Čitaj više.