Decorative pattern
Decorative cotton image

Privacy

Politika privatnosti

Paloma, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh,
Slovenija (u daljnjem tekstu: Paloma ili voditelj obrade) cijenimo vašu privatnost, stoga težimo najvišoj razini zaštite vaših osobnih podataka. Jamčimo da ćemo vaše osobne podatke dobivene preko naših web-stranica ili u poslovanju s vama, osobito telekomunikacijskim putem, prikupljati, obrađivati, štititi i pohranjivati u skladu s važećim europskim zakonodavstvom (Opća uredba o zaštiti podataka) i nacionalnim zakonodavstvom Republike Slovenije (svakodobno važeći Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o elektroničkim komunikacijama i Zakon o elektroničkom poslovanju na tržištu) i odredbama ove Politike zaštite privatnosti (u daljnjem tekstu: Politika).

Svrha je ove Politike informirati vas o svrhama u koje će se vaši osobni podatci prikupljati i kako će se upotrebljavati te koja su vaša prava u vezi s podatcima koje o vama čuvamo i kako ih ostvariti.

Voditelj obrade obvezuje se da će se prikupljeni osobni podatci upotrebljavati u skladu s ovom Politikom, da nećemo prodavati, posuđivati ili na bilo koji drugi način prenositi vaše osobne podatke trećim osobama, osim u slučajevima određenim zakonom.


Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je Paloma, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh,
Slovenija, e-adresa: info@paloma.si, telefonski broj: +386 2 6457 100.

Sve teme i sadržaji koji će biti obrađeni u vezi sa zaštitom vaših osobnih podataka podliježu strogoj povjerljivosti.


Osobni podatci

Osobni podatci su bilo koja informacija koja vas identificira kao identificiranu osobu ili osobu koja se može identificirati. Pojedinac je prepoznatljiv kada se može identificirati izravno ili neizravno, posebno navođenjem identifikatora kao što je ime, identifikacijski broj, podatci o lokaciji, internetski identifikator ili navođenjem jednoga ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet pojedinca.

Voditelj obrade u skladu sa svrhama definiranim u nastavku ove Politike prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke:

 • podatke za kontakt i podatke o vašoj komunikaciji s voditeljem obrade (ime i prezime, radno mjesto i tvrtka, e-adresa, broj telefona, datum, sat i sadržaj poštanske ili elektroničke komunikacije);
 • podatke o korisnicima web-stranica voditelja obrade (IP adresa, datumi, sati i trajanje posjeta web-stranici, podatci o lokaciji ili ulaznoj točki pristupa internetu, podatci o posjećenim podstranicama, podatci o unesenim postavkama i sl.);
 • podatke o unosima u internetske obrasce (npr. prijave za rođendane, prijave za nagradne igre, prijave za primanje reklamnih poruka);
 • podatke kandidata za zapošljavanje (radnici, studenti, umirovljenici) koje su kandidati unijeli u prijave za radna mjesta (osobni podatci kao što su ime, prezime, adresa, podatci za kontakt kao što su e-adresa i broj telefona, godina rođenja, godina studija) te ostale informacije koje nam potencijalni kandidati pošalju na naše podatke za kontakt (podatke navedene u motivacijskom pismu i životopisu, kao što su podatci o obrazovanju, dosadašnjem radnom iskustvu, kompetencijama i sposobnostima, obrazovanju i tečajevima itd.);
 • druge podatke koje pojedinci dobrovoljno pošalju voditelju obrade na neku od adresa za kontakt na našoj web-stranici.

Voditelj obrade ne prikuplja niti obrađuje vaše osobne podatke, osim kada mu vi to omogućite, odnosno date privolu, tj. kada se prijavite u bazu tražitelja posla ili za radno mjesto, kada se pretplatite na primanje reklamnih poruka, sudjelujete u nagradnoj igri i sl., ili kada postoji zakonska osnova za prikupljanje osobnih podataka ili imamo legitiman interes za obradu vaših podataka. Davanjem podataka pojedinac daje privolu za njihovu obradu te ujedno potvrđuje istinitost svih navedenih osobnih podataka.

Svrha obrade podataka i pravne osnove

Svi osobni podatci koje nam dostavite smatrat će se povjerljivima i upotrebljavat će se samo u svrhe za koje su dostavljeni i prikupljeni. Ako se pojavi potreba za daljnjom obradom vaših podataka u drugu svrhu, obratit ćemo vam se unaprijed i zatražiti vašu prethodnu pismenu privolu.

Posjet

web-stranici

Svaki put kada posjetite naše web-stranice, na internetskom poslužitelju automatski se spremi dnevnička datoteka internetskog poslužitelja. Takve (osobne) podatke prikupljamo s pomoću kolačića, pri čemu ćemo prije postavljanja invazivnijih kolačića zatražiti vašu privolu, dok neke druge podatke možemo prikupljati na temelju naših legitimnih interesa.

Više o politici postavljanja kolačića na našim web-stranicama možete pročitati u poglavlju „Kolačići“.

Slanje upita i druga komunikacija s nama

Kada na naše podatke za kontakt (adresa, e-adresa, broj telefona) objavljene na našim mrežnim stranicama pošaljete upit u vezi s našim uslugama i/ili proizvodima, vaše osobne podatke obrađujemo isključivo u svrhu pripreme odgovora na vaš zahtjev, za moguću pripremu i sklapanje ugovora, za provedbu sklopljenog ugovora i za odgovor na vaše pitanje.

U tu svrhu prikupljamo samo vaše osobne podatke koje nam prenesete dobrovoljno. Svi podatci koji su prikupljeni preko naših web-stranica ili nam se na drugi način priopće (npr. telekomunikacijskim sredstvima) prikupljaju se u svrhu pružanja naših usluga te u svrhu naše interne administracije i upravljanja našim poslovanjem.

Prenesene podatke za kontakt možemo na osnovi našega legitimnog interesa obrađivati za osnovnu prilagođenu komunikaciju s vama preko e-pošte i nastojati vam predstaviti odgovarajuće usluge i/ili proizvode koji bi vas mogli zanimati na temelju vaših prethodnih interakcija s nama. Pritom ne primjenjujemo nikakvo (automatsko) profiliranje, nego samo odabiremo odgovarajuće skupove primatelja za pojedine poruke. Od te vrste komuniciranja možete se u bilo kojem trenutku besplatno odjaviti slanjem elektroničke pošte na e-adresu: info@paloma.si. Dodatne informacije o vašim pravima u vezi s izravnim marketingom možete pronaći u poglavlju „Vaša prava“.


Prijava na elektroničke novosti

Na našoj web-stranici ili odgovorom na primljenu e-poštu možete se pretplatiti i na primanje aktualnih obavijesti i informacija o našim akcijama (npr. bonovi) i novostima.

U svrhu tako određenog izravnog marketinga o novostima iz naše ponude možemo vas obavješćivati e-poštom. O novostima ćemo vas informirati s vremena na vrijeme i prema potrebi.

Ti se podatci obrađuju na temelju vaše izričite privole, pri čemu svoju privolu za primanje reklamnih poruka možete u bilo kojem trenutku besplatno opozvati slanjem e-poruke na sljedeću e-adresu: info@paloma.si. Dodatne informacije o vašim pravima u vezi s izravnim marketingom možete pronaći u poglavlju „Vaša prava“.


Sudjelovanje u nagradnim igrama i promotivnim akcijama

Osobne podatke koje nam dostavite pri provođenju nagradne igre ili prijave za promotivne akcije obrađujemo za potrebe provođenja nagradne igre ili promotivne akcije. Vaši osobni podatci bit će izbrisani nakon nagradne igre ili promotivne akcije za koju ste se prijavili, osim ako niste dali svoju izričitu privolu da vam na podatke za kontakt navedene u prijavi za nagradnu igru ili promotivnu akciju šaljemo reklamne poruke o našim ponudama.

Od te vrste oglašavanja možete se u bilo kojem trenutku besplatno odjaviti slanjem e-poruke na e-adresu: info@paloma.si. Dodatne informacije o vašim pravima u vezi s izravnim marketingom možete pronaći u poglavlju „Vaša prava“.


Slanje molbi za posao

Na našim web-stranicama možete popuniti prijavu za upis u bazu zainteresiranih za redoviti radni odnos, studentski rad ili rad umirovljenika. U tu svrhu za uspješnu prijavu tražimo više informacija i osobnih podataka koji su nam potrebni za potrebe obrade vaše prijave. Ako vas pozovemo na razgovor, možemo od vas zatražiti i dodatne osobne podatke.

Ako nam samoinicijativno pošaljete svoju molbu za posao na našu e-adresu kariera@paloma.si, podatke koje dajete (npr. motivacijsko pismo i životopis, dokaz o ispunjavanju uvjeta) kontrolirate vi.

Obvezujemo se da ćemo vaše osobne podatke obrađivati isključivo u svrhu provođenja postupaka odabira potencijalnih kandidata za posao, kontaktiranja o (ne)izboru, pozivanja na moguće razgovore, eventualne pripreme nacrta ugovora o radu te obrane naših zahtjeva u slučaju spora zbog navodne diskriminacije u provođenju postupka izbora.

Pravna osnova za obradu ovih podataka jest vaša privola za upis u bazu podataka, a ti su podatci potrebni i za provedbu mjera prije sklapanja eventualnog ugovora o radu ili ih možemo od vas zatražiti na temelju zakona.

Vašu prijavu u bazu zainteresiranih ili vašu samoinicijativu čuvat ćemo do 6 mjeseci, a ako vas pozovemo na razgovor, čuvat će se za cijelo vrijeme trajanja postupka zapošljavanja i još 30 dana nakon što primite obavijest o (ne)izboru ili tijekom mogućeg sudskog postupka.

Ako procijenimo da bi vaša prijava mogla biti zanimljiva za neko drugo radno mjesto i željeli bismo zadržati vašu prijavu dulje vrijeme, o tome ćemo vas prethodno obavijestiti i zatražiti vašu privolu. 


Korisnici podataka

Obvezujemo se da vaše osobne podatke nećemo prenositi neovlaštenim trećim stranama bez vaše privole.

Obavještavamo vas da pojedine radnje povezane s vašim podatcima možemo povjeriti našim poslovnim partnerima (ugovornim obrađivačima). Ugovorni obrađivači mogu obrađivati povjerljive podatke isključivo u naše ime i u granicama naših ovlasti (u pismenom ugovoru ili drugom zakonskom aktu) i u skladu sa svrhama navedenim u ovoj Politici. Dostavljene podatke spomenuti partneri brižno čuvaju te ne pohranjuju u zalihe i ne upotrebljavaju u vlastite svrhe. Obrađivači imaju pravo upotrebljavati dostavljene podatke samo za obavljanje svojeg posla.

U sklopu zakonskih nadležnosti vaši osobni podatci mogu se otkriti sljedećim korisnicima podataka:

 • pružateljima usluga informacijske tehnologije u području servisiranja i održavanja softvera;
 • administratoru i skrbniku web-stranice.

Obvezujemo se da ni mi ni drugi korisnici nećemo proslijediti ili prenijeti vaše osobne podatke u treću zemlju izvan Europske unije i/ili Europskog gospodarskog prostora ili u međunarodnu organizaciju.


Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Voditelj obrade obvezuje se čuvati i upotrebljavati prikupljene osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su pojedini podatci prikupljeni i dalje upotrijebljeni. Nakon razdoblja čuvanja vaše ćemo osobne podatke učinkovito i trajno izbrisati ili anonimizirati tako da vaša identifikacija više neće biti moguća.

One podatke koje obrađujemo na temelju zakona čuvamo onoliko dugo koliko propisuje zakon. Podatke koje obrađujemo u svrhu provedbe ugovornog odnosa s vama čuvamo u razdoblju potrebnom za provođenje ugovora i cijelom razdoblju tijekom kojeg traje zakonska zastara za zahtjeve po tako sklopljenom ugovoru, osim u slučaju spora u vezi s ugovornim odnosom.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše privole ili legitimnog interesa, npr. u slučaju slanja elektroničkih novosti, čuvamo trajno do vašeg opoziva ove privole ili zahtjeva za prestanak obrade, pri čemu se obvezujemo da ćemo postojanje svrhe obrade osobnih podataka provjeravati u redovitim vremenskim intervalima. Podatke ćemo izbrisati prije opoziva samo ako je svrha obrade osobnih podataka već postignuta (npr. ako prestanemo slati reklamne e-poruke) ili ako to zahtijeva zakon.

Ako za određene podatke koji se obrađuju za realizaciju ugovora postoji drukčije zakonsko razdoblje čuvanja (npr. računovodstveni ili porezni podatci), razdoblje čuvanja je do 10 godina. Tijekom tog vremena obrada podataka je ograničena.


Sigurnost vaših podataka

Vaše podatke koje nam prenesete uporabom naših web-stranica, preko telekomunikacijskih kanala ili na bilo koji drugi način pomno štitimo od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa ili otkrivanja, izmjene ili uništenja.

Zaštita osobnih podataka provodi se sukladno odredbama internog Pravilnika o zaštiti osobnih podataka kod voditelja obrade. Obvezujemo se da ćemo pomno štititi vaše osobne podatke i da ih nećemo prenositi neovlaštenim trećim stranama. Na zahtjev tijela za provedbu zakona, u slučaju bilo kakve zlouporabe ili kršenja, osobni podatci, e-adrese i IP adrese korisnika mogu se dostaviti policiji i drugim nadležnim tijelima radi daljnjeg postupanja.

Nakon prestanka potrebe za upravljanjem podatcima, tj. nakon ispunjenja svrhe za koju su podatci prikupljeni, podatci će se odmah neopozivo i trajno izbrisati.

Ako su na našim web-stranicama objavljene poveznice na druge web-stranice koje ni na koji način nisu povezane s nama, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za zaštitu vaših podataka na tim web-stranicama.


Sloboda izbora

Podatke koje nam dajete kontrolirate vi. Ako odlučite da nam ne date određene podatke, nećete moći pristupiti određenim mjestima ili funkcijama na našim web-stranicama; isto tako u takvim slučajevima nećemo moći odgovoriti na vaš upit niti vam se obratiti radi zapošljavanja kod nas.

Ako se vaši osobni podatci promijene (poštanski broj, e-adresa, adresa, broj telefona i sl.), molimo vas da nas o promjenama obavijestite na sljedeću e-adresu: info@paloma.si.


Vaša prava

Voditelj obrade dosljedno jamči ostvarivanje svih vaših prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka na temelju važećih zakonskih propisa.

Kao pojedinci imate sljedeća prava:

Pravo na opoziv privole: Ako ste kao pojedinac dali privolu za obradu vaših osobnih podataka (za jednu ili više specifičnih svrha), imate pravo na opoziv svoje privolu. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se provodila do njezina opoziva.

Svoju privolu možete u bilo kojem trenutku besplatno opozvati pismenom izjavom koja se šalje voditelju obrade na e-adresu: info@paloma.si. Opoziv privole za obradu vaših osobnih podataka nema nikakvih negativnih posljedica ni sankcija.

Pravo pristupa osobnim podatcima: Kao pojedinac imate pravo dobiti potvrdu od voditelja obrade o tome obrađuju li se podatci koji se odnose na vas ili ne. Ako je tako, imate pravo da vam omogućimo pristup vašim osobnim podatcima (tj. uvid i njihov prijepis ili kopiranje) te da vam damo informacije u vezi s obradom vaših osobnih podataka (npr. o svrsi obrade, vrsti osobnih podataka, korisnicima kojima su dostavljeni ili će biti dostavljeni osobni podatci, predviđenom roku čuvanja, tehničkim i organizacijskim mjerama zaštite podataka, postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje i sl.).

Pravo na ispravak: Kao pojedinac imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka u vezi s vama i da vam omogućimo dopunu nepotpunih osobnih podataka. U tu svrhu imate pravo dostaviti nam dopunsku izjavu s ažuriranim osobnim podatcima.

Pravo na brisanje osobnih podataka (tj. pravo na zaborav): Imate pravo zahtijevati da voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja izbriše osobne podatke koji se odnose na vas ako postoji jedan od razloga navedenih u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (npr. ako podatci više nisu potrebni u svrhe za koje su bili prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako opozovete svoju privolu i nema druge pravne osnove za obradu, ako se usprotivite obradi, a nema prevladavajućih legitimnih interesa, ako su osobni podatci obrađeni nezakonito itd.).

Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo postići da voditelj obrade ograniči obradu vaših podataka ako postoji neki od sljedećih slučajeva:

 • ako osporavate točnost obrade podataka, na razdoblje koje omogućuje voditelju obrade da provjeri točnost podataka;
 • ako je obrada nezakonita, a vi tražite ograničenje obrade umjesto brisanja,
 •  ako voditelj obrade podatke više ne treba, a trebate ih vi za ostvarenje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva;
 • ako ste podnijeli prigovor na obradu dok se ne provjeri prevladavaju li pravni razlozi voditelja obrade nad vašim razlozima.

Pravo na prenosivost podataka: Kao pojedinac imate pravo dobiti svoje osobne podatke u uobičajenom i strojno čitljivom obliku te da te podatke izravno prenesemo drugom voditelju obrade, a to se primjenjuje samo ako se obrada vaših osobnih podataka temelji na privoli ili ugovornom odnosu i obrada se provodi automatiziranim sredstvima.

Pravo na prigovor: Ako se obrada podataka temelji na našim legitimnim interesima, imate pravo podnijeti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku zbog razloga povezanih s vašom posebnom situacijom. U tom slučaju nastavit ćemo obrađivati vaše osobne podatke samo ako dokažemo nužne legitimne razloge za obradu, koji će prevladati nad vašim interesima, pravima i slobodama ili za ostvarenje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Na obradu svojih osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, uključujući izradu profila, možete u bilo koje vrijeme i besplatno, bez navođenja razloga, podnijeti prigovor slanjem poruke na e-adresu: info@paloma.si. Ako podnesete prigovor na obradu vaših podataka u svrhe izravnog marketinga, odmah ćemo prestati s obradom vaših podataka u te svrhe.

Osim toga, na vaš zahtjev u skladu s važećim zakonom pružit ćemo vam i druge informacije u vezi s vašim osobnim podatcima koje obrađujemo.

Pravo na podnošenje žalbe: Ako sumnjate da se u obradi vaših podataka krši zakon o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje Republike Slovenije, na adresu Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, broj telefona: 00 386 (0)1 230 97 30, e-adresa: gp.ip@ip-rs.si.


Kontakt

Na pitanja o povjerljivosti vaših podataka, načinu prikupljanja i obrade podataka ili na vaše zahtjeve za ostvarivanje prava u vezi s vašim podatcima odgovorit će vam odgovorna osoba u Paloma d.d., na e-adresi: info@paloma.si.

Obvezujemo se da ćemo odgovoriti na vaše zahtjeve bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u zakonskim rokovima.

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podatcima možemo od vas zatražiti dodatne podatke. Ako vas unatoč tomu nećemo moći pouzdano identificirati, morat ćemo nažalost odbiti vaš zahtjev.


Izmjene

Zadržavamo pravo da predmetnu Politiku prema potrebi povremeno prilagodimo stvarnom stanju i zakonodavstvu u području zaštite osobnih podataka. Zato vas molimo da prije svakog prijenosa osobnih podataka provjerite aktualnu verziju kako biste bili obaviješteni o mogućim izmjenama i dopunama.

Osim toga, o mogućim promjenama koje bitno utječu na obradu vaših osobnih podataka prethodno ćemo vas obavijestiti na odgovarajući način (npr. obavijesti na našoj web-stranici, e-poštom).

E-novosti

Budi u tijeku s ekskluzivnim trenucima, savjetima i vijestima iz svijeta Palome!

Hvala na prijavi na Palomine e-novosti!

Za uspješan završetak registracije klikni na poveznicu koju smo poslali u tvoj e-sandučić.

Ondje te čeka naša poruka i poveznica na kojoj potvrđuješ svoju e-adresu. Radujemo se što ćemo s tobom podijeliti naše novosti, fantastične trenutke i palomastične trikove za svakodnevicu.
Decorative feather
Hash sign

Ova stranica koristi kolačiće

Sljedeći kolačići koriste se na ovoj web stranici za pružanje najboljeg korisničkog iskustva: nužni, analitički. Čitaj više.