Decorative pattern
Decorative cotton image

1873

Početak rada

Početak rada Sladkogorske tvornice papira kao tvornice za proizvodnju ljepenke i drvene kaše na osnovi vodene snage rijeke Mure i velikih šuma, tj. drvne mase u okolici. Nakon nešto više od deset godina tvornica je registrirala proizvodnu djelatnost. Postupak: Stroj su pokretale dvije male ručno regulirane vodene turbine, a ljepenka se sušila u zračnim sušionicama jer one parne tada još nisu bile poznate – i inače je cijeli postupak bio iznimno primitivan. Godišnja proizvodnja: 900 tona proizvoda. Br. zaposlenika: 60 zaposlenika.

1888

Osnivanje tvornice u Ceršaku

1895

Požar uništava tvornicu

Ubrzo nakon kupnje tvornice od grofa Lucchesi-Pallija, Robertu Parmskom izgorjela je tek stečena tvornica.

1896

Osnivanje tvornice u Prevaljama

1898

Proizvodnja se ponovno pokreće s novim vlasnikom Danielom Feuerloscherom.

Postupak: Staru sušionicu zamijenila je nova kojom se moglo sušiti do dvanaest vagona ljepenke. Za izradu smeđe ljepenke postavljene su i prave praonice za parenje drva, a s proširenim dovodnim i odvodnim kanalom osigurano je dovoljno vodene energije.

1918

Prvi svjetski rat

Posljedice Prvog svjetskog rata bile su vidljive i u tvornici. Strojevi i uređaji: pet strojeva za ljepenku dvije Francisove turbine (280 i 560 KS) jedna Jonvalova turbina (170 KS) i drugi uređaji bili su loše održavani. Dnevna proizvodnja: 5 tona patentne ljepenke i 4 tone na zraku sušene ljepenke Br. zaposlenika: 85 zaposlenika. Proizvodni program: smeđa i bijela ljepenka od drvene kaše.

1921

Kupnja prvoga papirnog stroja

Tadašnji vlasnik Josip Rosenberg odlučio se za kupnju papirnog stroja I. Time je tvornica preimenovana u Tvornicu ljepenke i papira. Stroj: Robne marke VOITH bio je namijenjen za izradu jednostranoga glatkog papira za umatanje te papira za tuljce i ambalažu širine 1,75 m. Postizao je brzinu od 120 m/min potrebna para za pogon stroja i sušenje osigurana je novim parnim kotlovima Godišnja proizvodnja: 4800 tona. Br. zaposlenika: 160 zaposlenika. Proizvodni program: papiri, drvena kaša i ljepenka.

1925

Postavljane tvorničke žičare

Dvostruki ili trostruki utovar i istovar sirovina, velika udaljenost željezničke postaje Weitersfeld te velike prijevozne tarife austrijskih željeznica kumovale su Sesslerovoj (rođak Josipa Rosenberga) odluci o izgradnji 6,2 km duge žičare.

1936

Postavljanje papirnog stroja II

Stroj: Robne marke VOITH bio je namijenjen za izradu sirovoga krovnog kartona na njemu je bilo moguće izraditi karton širine 1300 mm Godišnja proizvodnja kartona: 15 tona

1947

Spajanje papirne industrije SZ Slovenije

Pod jednom direkcijom u Mariboru djelovalo je pet poduzeća. Sladkogorska i Ceršaška te tvornice u Podvelki, u Prevaljama i Mislinji. Zajedničko ime za to spojeno poduzeće bilo je Sever papir.

1954

Planiranje zgrada u Sladkom Vrhu

Planiranje glavnoga proizvodnog postrojenja i ostalih zgrada na lokaciji u Sladkom Vrhu. Odluka je bila preusmjeriti svu djelatnost poduzeća u prvoj fazi rekonstrukcije na tanak papir. Odluka je bila preusmjeriti svu djelatnost poduzeća u prvoj fazi rekonstrukcije na tanak papir. Daljnje rekonstrukcije uključivale su osuvremenjivanje i nabavu novih papirnih strojeva.

1961

Postavljanje papirnog stroja III

Stroj: Robne marke ER-WE-PA bio je namijenjen za izgradu papira za umatanje i higijenskog papira u prvoj fazi proizvodnja papira povećala se za 6000 tona godišnje širina je iznosila 2,48 m Godišnja proizvodnja: 20.000 tona (svih papira).

1966

Postavljanje IV stroja

Stroj: ER-WE-PA bio je namijenjen za izradu tissue papira širina stroja iznosila je 2,5 m postignuta brzina iznosila je 750 m/min U to vrijeme postavljena je nova hala pripreme tvari i dio nove pripreme tvari za novi IV. stroj. Postavljanjem novog papirnog stroja predviđalo se i povećanje potrošnje tehnološke vode, zato je trebalo postaviti novi uređaj za pročišćavanje vode. Također su postavljeni novi energetski uređaji kao što su parni kotao, parna turbina i cjelokupna rekonstruirana energetska mreža. Nova vrsta papira omogućila je proizvodnju novih proizvoda kao što su: jednoslojne i višeslojne salvete te bijele salvete, salvete u boji i otisnute salvete.

1967

Početak proizvodnje higijensko-papirne konfekcije

Nabavljeni su prvi poluautomatski strojevi za izradu rolica. Prednost je bila u prematačima koji su bili povezani s rezačima, što je pružalo osjećaj dovršene linije. Postavljen je i jednostazni stroj za rupčiće. Godinu poslije poduzeće je kupnjom triju strojeva, Lernera, dobilo novi proizvod – paketiće. Kasnije su te strojeve izrađivali sami, tako da se njihov broj 1978. godine povećao na 18.

1973

Postavljanje V. papirnog stroja

Stroj: ER-WE-PA bio je namijenjen za izradu tissue papira širina 2,5 m, brzina 900 m/min U to je vrijeme također obavljeno mnogo poslova. Obnovljeni su svi stariji papirni strojevi. Proširenje proizvodnje papira zahtijevalo je novu halu II za papirnu konfekciju i za novi, V., stroj. Njegovo postavljanje omogućilo je daljnje širenje konfekcije. Postavljeni su novi strojevi za izradu toaletnih rolica, higijenskih uložaka, dječjih pelena, višenamjenskih ručnika, salveta i rupčića. Godišnja proizvodnja: 40.000 tona. Br. zaposlenika: 1100 zaposlenika.

1977

Postavljanje VI. stroja

Stroj: ER-WE-PA bio je namijenjen za izradu toaletnog tissue papira širina 5,2 m brzina 1200 m/min Postavljanjem VI. stroja proizvodnja se povećala za 35.000 tona. Zajedno s postavljanjem novog stroja u poduzeću se provodilo i osuvremenjivanje s loženja mazutom na loženje plinom, što je donijelo velik ekološki napredak. Provedeno je i zatvaranje krugova proizvodnje, što je pridonijelo smanjenju potrošnje vode i vlakana po toni papira. Ukupna godišnja proizvodnja: 75.000 tona Iste je godine provedeno i spajanje, odnosno registracija radnih organizacija Tvornice ljepenke Ceršak p.o. i Tvornice drvene kaše i ljepenke Prevalje p.o. radnoj organizaciji Sladkogorska tvornica papira Sladki vrh p.o.

1978

Postavljeno je visokoregalno skladište

1987

Postavljanje deinking uređaja

Uređaj za pripremu papirne mase koji nam je omogućio izradu visokokvalitetnog papira od tada povoljnog starog papira. Br. zaposlenika: 2019 zaposlenika.

1989

Nova osuvremenjivanja u odjelima konfekcije

Nabavljen je novi stroj HOBEMA (9. linija) za proizvodnju otisnutih (četverobojni otisak) i neotisnutih salveta s programiranim upravljanjem. Novim uređajima za lijepljenje i skladištima rola osuvremenjene su linije za rolice. Navedena godina, međutim, nije ključna za osuvremenjivanja, ona su se provodila godinu prije. Tako je promijenjen način paletiziranja proizvoda stretch folijom, postavljeni su strojevi za pakiranje sa suvremenijim elektroničkim upravljanjem, sustavi za transportiranje rolica, nova proizvodnja vrlo kvalitetnih rupčića Tempo itd.

1990

Preimenovanje u društveno poduzeće Paloma

Preimenovanje Sladkogorske tvornice papira Sladki vrh n.sol.o u društveno poduzeće Paloma – Sladkogorska tvornica papira p.o., Sladki vrh 1. Br. zaposlenika: 2052.

1992

Modernizacija na papirnom stroju IV.

Zamjenom okruglog sita uzdužno-kosim sitom osigurana je kvalitetnija proizvodnja tissue papira za salvete i rupčiće. Br. zaposlenika: 1842.

1994

Postavljanje suvremene linije za proizvodnju džepnih rupčića

Postavljanje je značilo velik skok u kapacitetu i tehnologiji. Riječ je o računalno upravljanom stroju s potpuno automatiziranom linijom koji bio neusporedivo suvremeniji od postojeće tehnologije. Br. zaposlenika: 1805.

1996

Ponovno preimenovanje društva

Dana 24. 7. 1996. Registarski sud u Mariboru donio je odluku o preoblikovanju društvenog poduzeća Paloma – Sladkogorska tovarna papirja p.o. u d.o.o., a 14. 6. 1996. poduzeće je preuzelo Slovensko razvojno društvo. Od 1. 3. 1999. Tvornica ljepenke Ceršak postala je samostalno poduzeće, a 1. 5. 1999. i Tvornica ljepenki Prevalje. Br. zaposlenika: 1521.

1997

Preoblikovanje krovne robne marke poduzeća Paloma

Osim obnovljenog vanjskog izgleda robne marke Paloma, te je godine provedena i modernizacija dviju linija za proizvodnju toaletnog papira. Nabavljeni su sljedeći strojevi: rezač Perini s dodanim novim transportnim trakama za odvod otpada; stroj tvrtke Paper Converting za osnovno pakiranje te stroj Casmatic za transportno pakiranje. Postavljena je i nova računalno upravljana mješaonica boja.

2000

Dobivanje certifikata ISO 9001

Paloma se te godine preoblikuje u dioničko društvo, postavlja stroj 11 za otisnute salvete i uvodi novi način višebojnog tiskanja.

2001

Modernizacija proizvodnje toaletnih rolica

Modernizirana je proizvodnja toaletnih rolica, usvojen je sustav postupanja s okolišem prema ISO 14001.

2002

Izgradnja pročistača otpadnih voda

Svrha izgradnje pročistača bila je ukloniti onečišćenje okoliša otpadnim vodama poduzeća Palome d.d. i fekalnih voda zbijenih naselja Sladkog Vrha. Dana 17. 10. 2002. pročistač je prvi put testno pokrenut. Osim pročistača, 2002. godinu obilježili su i sljedeći događaji: Izgradnja skladišno-distribucijskog centra u Šentilju. Novi distribucijski centar čine tri veća skladišna objekta, dogradnja administrativnog trakta te strojarnica ukupne površine 7500 m2. Distribucijski centar suvremeno je izgrađen objekt s natkrivenim prostorom za utovar za željeznički prijevoz. Nova linija za složene ručnike. Dopuna programa pakiranja rupčića.Novim strojem za pakiranje rupčića proširili smo ponudu većih pakiranja s dotadašnja 24 paketa u jednom svitku (2411) na 48 paketa rupčića (4811). Nova linija za maksi rolice i ručnike. Dobivanje certifikata Zaštite i zdravlja na radu OHSAS 18001.

2003

130 godina Palome

Te godine Paloma je proslavila 130. obljetnicu. Iste godine dobili smo i certifikat upravljanja kvalitetom po ISO 9001:2000. U svibnju smo obnovili i Palominu internetsku stranicu www.paloma.si, koja je u to doba donosila interaktivnost, multimedijalnost, bogatstvo i prikladnost sadržaja te preglednost.

2004

Osnutak poduzeća Paloma Horgen

Uvođenje novoga cjelovitog informatičkog rješenja iScala i osnutak poduzeća Paloma Horgen d. o. o. u Ceršaku, za proizvodnju krep proizvoda.

2006

Otkup poslovnog udjela od Paloma Horgen d.o.o.

Otkup 40 % poslovnog udjela od ovisnog društva Paloma Horgen d.o.o. (Paloma d.d. postaje stopostotni vlasnik).

2007

Pripajanje Palome Horgen matičnom poduzeću

Te se godine poduzeće Paloma Horgen d.o.o. pripojilo poduzeću Paloma d.d. Između ostalog, pokrenuli smo i novu 13. liniju za proizvodnju džepnih rupčića.

2008

Uvođenje proizvoda Away from Home na ključna tržišta

Godine 2008. cjelokupna divizija AFH obnovljena je i u novom je ruhu ušla na ključna tržišta.

2009

Zagon 11. linije za proizvodnjo toaletnega papirja in kuhinjskih brisač

2012

Dobivanje priznanja Si.Brand

Osim dobivanja priznanja Si.Brand Paloma je te godine: dobila standard BRC (British Retail Consortium), uvela nove salvete Paloma Professional Palbib, investirala u izgradnju solarnih kolektora na krovovima tvornice – preusmjerenje na potrošnju obnovljivih izvora.

2013

Nov cjelokupni vizualni identitet poduzeća

Dolaskom novog predsjednika uprave, Tadeja Gosaka, 2013. godine uvedeno je mnogo promjena i obnova. U cijelosti je obnovljen vizualni identitet poduzeća Paloma. Poduzeće je dobilo osnovni certifikat „Društvo prijatelj obitelji“ Na proizvodnom području poboljšana je energetska učinkovitost zamjenom parnog kotla.

2014

Obnova proizvodnog asortimana proizvoda Paloma

Započeo je postupak obnove proizvodnog asortimana u diviziji „Consumer“, što uključuje programe toaletnog papira, rupčića, kuhinjskih ručnika i salveta. Osim toga, počele su investicije u omatanje matičnih rola. Na kadrovskom području počelo je uvođenje mentorstva i programa za uvođenje u posao.

2015

Proizvodi Paloma dobili su certifikat Odabrani proizvod godine 2015.

Toaletni papiri i rupčići Sensitive Care te papirnati ručnici Super Care dobili su certifikat Proizvod godine 2015. Te godine uslijedila je i obnova asortimana divizije Away from home, u koju spada robna marka Paloma Professional. Osim toga, Paloma je dobila kredit EBRD te se dogovorila o reprogramiranju bankovnih obveza.

2016

Modernizacija papirnog stroja 5

Modernizacijom papirnog stroja 5 postigli smo povećanje kapaciteta proizvodnje papira za 2000 tona na godišnjoj razini.

E-novosti

Budite u tijeku s ekskluzivnim trenutcima, savjetima i vijestima iz svijeta Palome!

Decorative feather
Hash sign

Ta stran uporablja piškotke


Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični.

Več informacij Green arrow pointing right