Decorative pattern
Decorative cotton image

Pravila "Palomastične nagradne igre"

1a Decorative shadow Decorative cotton image

Decorative background

Pravila nagradne igre “PALOMASTIČNA POLETNA NAGRADNA IGRA 2022

1.  Splošne določbe

Organizator nagradne igre “ PALOMASTIČNA POLETNA NAGRADNA IGRA” (v nadaljevanju nagradna igra) je Futura DDB, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v   nadaljevanju: organizator), naročnik pa je Paloma d. d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh (v   nadaljevanju: naročnik), spletni naslov http://www.paloma.si.

Nagradna igra poteka od 21. 7. 2022 od 08.00 do 25. 7. 2022 do 23.59. Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice ("družba Facebook Inc.") ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc.

Namen nagradne igre je pridobivanje komentarjev v objavi Facebook strani podjetja Paloma.


2.  Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

-   so starejši od 18 let,

-   so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in

-   sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.

Mladoletne osebe v nagradni igri lahko sodelujejo le s soglasjem oz. odobritvijo staršev oz. skrbnikov.

Nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Paloma d. d. ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Pravili nagradne igre (v nadaljevanju: pravila), ki so objavljeni na spletni strani http://www.paloma.si in se nahajajo v fizični obliki na vpogled na sedežu organizatorja Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh.


3.  Način sodelovanja

Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Facebook osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, spol) ter v komentarju objave, ki jo bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 21. 7. 2022, na časovnici Facebook strani Paloma zapisati:

Kaj je tvoj najlepši poletni spomin?

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat.

Po zaključku nagradne igre bo organizator dne 26. 7. 2022 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri, iz katerega bo izžreban nagrajenec nagradne igre. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo dne 26. 7. 2022 na naslovu Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, v prisotnosti tričlanske komisije.

Organizator si pridržuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.


4.  Nagrade in prevzem nagrade

Organizator bo podaril 10 nagrajencem, 10x vrečk za na plažo (cena ene vrečke je 12,24 €, z DDV), 10x paket papirnatih brisačk Paloma LE (cena ene brisačke je 1,86 €, z DDV) in 10x papirnatih brisačk Paloma LE (cena ene brisačke je 1,88 €, z DDV).

Vsak nagrajenec prejme 1x vrečko za na plažo, 1x papirnato brisačko in 1x mini torbico Paloma. Skupna cena nagrade je 14,1 eur.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni z objavo kot komentar ba Facebook strani Paloma, pod FB objavo nagradne igre. Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 3 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani Paloma. Nagrade bo organizator nagrajencem poslal po pošti v roku 10 dni po prejemu podatkov za dostavo nagrade. Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

-   nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

-   se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),

-   se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objav njihovo ime in priimek na spletnih mestih facebook.com/Paloma.Slovenia/ in www.paloma.si.

Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanci sprejem nagrade odklonijo, se šteje, da nagrade ne želijo sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

-   nedelovanje Facebook strani Paloma in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,

-   nedelovanje Facebook strani Paloma, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

-   kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

-   kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.


6.  Plačilo dohodnine


Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.7.  Varovanje osebnih podatkov


Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in za namen izvedbe nagradne igre in objave seznama nagrajencev obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek, e-naslov, ipd. Posredovani osebni podatki sodelujočih se hranijo en mesec, o nagrajencih pa pet let. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (s spremembami in dopolnitvami). Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@paloma.si.

Posameznik dovoli organizatorju obdelavo v skladu s Pogoji varovanja osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani www.telemach.si in v vseh poslovnih enotah Telemacha in vsebujejo podrobnejši opis postopkov in pravic, ki jih ima udeleženec. Za vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se uporabnik lahko obrne na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov Palome na info@paloma.si. ali po pošti, na Paloma, higienski papirji, d.d. Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Sladki Vrh 1

SI - 2214 Sladki Vrh, Slovenija.


8.  Končne določbe


Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Paloma. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@paloma.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Ljubljana, 21. 7. 2022


Oglejte si tudi

E-novice

Ostani na tekočem z ekskluzivnimi trenutki, nasveti in novostmi iz sveta Palome!

Hvala za prijavo na Palomine e-novičke!

Za uspešen zaključek prijave klikni na povezavo, ki smo jo poslali v tvoj e-nabiralnik.

Tam te čaka naše sporočilo in povezava, s katero potrdiš svoj e-naslov. Veselimo se, da bomo s tabo lahko delili naše novosti, fantastične trenutke in palomastične trike za vsakdan.
Decorative feather
Hash sign

Sledi nam
na družbenih omrežjih

Ta stran uporablja piškotke

Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični. Več informacij.