Decorative pattern
Decorative cotton image

1873

Početak rada

Početak rada fabrike papira u Sladkoj Gori kao fabrike za proizvodnju lepenke i drvenjače na osnovu vodne snage reke Mure i ogromnih šumskih površina, tj. drvene mase u okolini. Posle nešto više od 10 godina, fabrika je registrovala proizvodnu delatnost. Postupak: Mašinu su pokretale dve male ručno regulisane vodne turbine, a lepenka se sušila u vazdušnim sušarama, jer parne tada nisu još ni postojale – sve u svemu, kompletan postupak bio je izuzetno primitivan. Godišnja proizvodnja: 900 tona proizvoda. Br. zaposlenih: 60.

1888

Osnivanje fabrike u Ceršaku

1895

Požar uništio fabriku

Ubrzo nakon što je Robert Parmski kupio fabriku od grofa Lukezi-Palija (Lucchesi-Palli), fabriku je uništio požar.

1896

Osnivanje fabrike u Prevaljama

1898

Novi vlasnik Danijel Fojerlošer (Daniel Feuerloscher) ponovo je pokrenuo proizvodnju.

Postupak: Staru sušaru zamenila je nova koja je omogućavala da se osuši čak do 12 vagona lepenke. Za proizvodnju smeđe lepenke postavili su i prve perionice za obradu drveta parom, a proširivanjem dovodnog i odvodnog kanala obezbedili su dovoljno vodene energije.

1918

Prvi svetski rat

Posledice Prvog svetskog rata mogle su da se primete i u fabrici. Mašine i uređaji: 5 mašina za lepenku, dve Fransisove turbine (280 i 560 KS) jedna Žonvalova turbina (170 KS) dve hidraulične mašine za brušenje drveta i ostali uređaji loše su se održavali. Dnevna proizvodnja: 5 t patentne lepenke i 4 t lepenke sušene na vazduhu Br. zaposlenih: 85. Proizvodni program: smeđa i bela lepenka, drvenjača.

1921

Kupovina prve mašine za proizvodnju papira

Time je fabrika preimenovana u fabriku lepenke i papira (Tovarna lepenke in papirja). Mašina: marke VOITH bila je namenjena za proizvodnju jednostranog glatkog omotnog papira i papira za tuljke i ambalažu širine od 1,75 m, a ostvarivala je brzinu od 120 m/min. Potrebnu paru za pokretanje mašine i sušenje obezbedili su novim parnim kotlovima. Godišnja proizvodnja: 4.800 t. Br. zaposlenih: 160. Proizvodni program: papiri, drvenjača i lepenka.

1925

Postavljanje teretne žičare

Budući da je trebalo po dva- do triput vršiti utovar i pretovar sirovina i s obzirom na veliku udaljenost železničke stanice Vajtersfeld (Weitersfeld), kao i visoke prevozne tarife austrijskih železnica, Sesler (Sessler), rođak Josipa Rozenberga, odlučio je sagraditi žičaru dužine od 6,2 km.

1936

Postavljanje 2. mašine za proizvodnju papira

Mašina: marke VOITH je namenjena za proizvodnju sirovog krovnog kartona Omogućavala je proizvodnju kartona širine od 1.300 mm. Godišnja proizvodnja kartona: 15 t.

1947

Ujedinjenje papirne industrije SZ Slovenije

Pod jednom direkcijom u Mariboru radilo je pet preduzeća. Fabrike u Sladkoj Gori i Ceršaku, kao i fabrike u Podvelki, Prevaljama i Mislinji. Zajednički naziv tog ujedinjenog preduzeća bio je Sever papir.

1954

Planiranje zgrada u Sladkom Vrhu

Planiranje glavnog proizvodnog postrojenja i ostalih zgrada na lokaciji u Sladkom Vrhu. Odluka je bila da se u prvoj fazi rekonstrukcije sva delatnost preduzeća preusmeri na tanke papire. Odluka je bila da se u prvoj fazi rekonstrukcije sva delatnost preduzeća preusmeri na tanke papire. Kasnije rekonstrukcije su se odnosile na modernizaciju i nabavku novih mašina za proizvodnju papira.

1961

Postavljanje 3. mašine za proizvodnju papira

Mašina: marke ER-WE-PAbila je namenjena za proizvodnju omotnih i higijenskih papira.U prvoj fazi proizvodnja papira povećana je za 6.000 t godišnje.Širina je iznosila 2,48 m. Godišnja proizvodnja: 20.000 t (svih papira).

1966

Postavljanje 4. mašine

Mašina: ER-WE-PA bila je namenjena za proizvodnju tisju papira. Širina mašine je iznosila 2,5 m. Ostvarivana je brzina od 750 m/min. U to vreme postavljena je nova hala pripreme materijala i deo nove pripreme materijala za novu 4. mašinu. Postavljanjem nove mašine za proizvodnju papira predviđeno je i povećanje potrošnje tehnološke vode, pa je trebalo postaviti novo postrojenje za prečišćavanje vode. Osim toga postavljeni su novi energetski uređaji (kao što su parni kotao i parna turbina) i u potpunosti je rekonstruisana energetska mreža. Nova vrsta papira omogućila je proizvodnju novih proizvoda kao što su: jednoslojne i višeslojne salvete, bele, u boji i sa motivima."

1967

Početak proizvodnje konfekcije od higijenskih papira

Nabavljene su prve poluautomatske mašine za proizvodnju rolnica. Prednost je bila u premotačima povezanim sa sekačima što je pružalo osećaj završene linije. Postavljena je takođe jednoredna mašina za maramice. Godinu dana kasnije preduzeće je kupovinom tri mašine Lerner počelo da proizvodi nov proizvod – paketiće. Kasnije su sami gradili takve mašine pa se 1978. godine njihov broj popeo na 18.

1973

Postavljanje 5. mašine za proizvodnju papira

Mašina: ER-WE-PA bila je namenjena za proizvodnju tisju papira. Širina 2,5 m, brzina 900 m/min. U tom periodu takođe je obavljeno mnogo posla. Obnovljene su sve starije mašine za proizvodnju papira. Zbog proširenja prerade papira bila je potrebna nova hala II za papirnu konfekciju i za novu mašinu br. 5. Njeno postavljanje omogućilo je dalje proširenje programa konfekcije. Postavljene nove mašine za proizvodnju toaletnih rolnica, higijenskih uložaka, dečjih pelena, višenamenskih ubrusa, salveta i maramica. Godišnja proizvodnja: 40.000 t. Br. zaposlenih: 1.100.

1977

Postavljanje 6. mašine

Mašina: ER-WE-PA bila je namenjena za proizvodnju toaletnog tisju papira. Širina 5,2 m. Brzina 1.200 m/min. Postavljanjem 6. mašine proizvodnja je povećana za 35.000 tona. U skladu sa postavljanjem nove mašine u preduzeću je izvršen i prelazak sa grejanja mazutom na grejanje gasom, što je omogućilo velik ekološki napredak. Osim toga izvršeno je i zatvaranje strujnih kola što je doprinelo smanjenju potrošnje vode i vlakana po toni papira. Ukupna godišnja proizvodnja: 75.000 t. Iste godine izvršeno je i priključenje (odnosno registracija) radnih organizacija Tovarna lepenke Ceršak p.o. i Tovarna lesovine in lepenke Prevalje p.o. radnoj organizaciji Sladkogorska tovarna papirja Sladki vrh p.o.

1978

Postavljeno je visokoregalno skladište.

1987

Postavljanje deinking postrojenja

Postrojenje za pripremu papirne mase koje nam je omogućilo proizvodnju visokokvalitetnih papira od tada jeftinog starog papira. Br. zaposlenih: 2.019.

1989

Nove modernizacije u odeljenjima konfekcije

Nabavljena je nova mašina HOBEMA (9. linija) za proizvodnju štampanih (u 4 boje) i neštampanih salveta pomoću programiranog upravljanja, a novim uređajima za lepljenje i skladištima džambo rolni modernizovane su linije za rolnice. Navedena godina pak nije ključna za modernizaciju jer je ona, naime, izvršena već godinama ranije. U okviru toga promenjen je način paletizovanja proizvoda streč folijom, postavljene su mašine za pakovanje sa savremenijim elektronskim upravljanjem, sistemi za transport rolnica, nova proizvodnja veoma kvalitetnih maramica Tempo itd.

1990

Preimenovanje u društveno preduzeće Paloma

Preimenovanje Sladkogorske tovarne papirja Sladki vrh n.sol.o u društveno preduzeće Paloma - Sladkogorska tovarna papirja p.o., Sladki vrh 1. Br. zaposlenih: 2.052.

1992

Modernizacija 4. mašine za proizvodnju papira

Zamenom okruglog sita podužno-kosim sitom obezbeđena je kvalitetnija proizvodnja tisju papira za salvete i maramice. Br. zaposlenih: 1.842.

1994

Postavljanje savremene linije za proizvodnju džepnih maramica

Postavljanje linije značilo je velik preokret u pogledu kapaciteta i tehnologije. Reč je o kompjuterski upravljanoj mašini sa potpuno automatizovanom linijom koja je bila neuporedivo savremenija od tadašnje postojeće tehnologije. Br. zaposlenih: 1.805.

1996

Ponovno preimenovanje preduzeća

Dana 24. 7. 1996. Registarski sud u Mariboru doneo je rešenje o pretvaranju društvenog preduzeća Paloma – Sladkogorska tovarna papirja p.o. u d.o.o., a 14. 6. 1996. kompaniju je preuzela Slovenska razvojna družba. Dana 1. 3. 1999. Tovarna lepenke Ceršak postala je samostalno privredno društvo, a 1. 5. 1999. i Tovarna lepenke Prevalje. Br. zaposlenih: 1.521.

1997

Redizajn krovnog brenda kompanije Paloma

Osim redizajniranog izgleda brenda Paloma, te godine modernizovane su i dve linije za proizvodnju toaletnog papira. Isporučene su sledeće mašine: dva sekača Perini sa dodatim novim transportnim trakama za odvod otpada; dve mašine firme Paper Converting za osnovno pakovanje i dve mašine Casmatic za transportno pakovanje. Postavljeno je i novo kompjuterski upravljano postrojenje za mešanje boja.

2000

Sticanje sertifikata ISO 9001

Paloma je iste godine pretvorena u akcionarsko društvo. Osim toga postavljena je mašina br. 11 za štampane salvete i uveden je nov način štampanja u više boja.

2001

Modernizacija proizvodnje toaletnih rolnica

Modernizovana je proizvodnja toaletnih rolnica i uveden je sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001.

2002

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Radi smanjenja zagađivanja životne sredine postavljeno je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je postavljeno kako bi se eliminisalo zagađivanje životne sredine otpadnim vodama iz Palome d.d. i fekalnim vodama gusto naseljenog mesta Sladki Vrh. Dana 17. 10. 2002. godine postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda prvi put je pušteno u probni rad. Osim postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, godinu 2002. obeležili su i sledeći događaji: Izgradnja skladišno-distributivnog centra u Šentilju. Nov distributivni centar sastoji se od tri veća skladišna objekta, dozidanog administrativnog dela i mašinske zgrade ukupne površine 7.500 m2. Distributivni centar je moderno sagrađen objekat sa natkrivenim mestom za utovar za železnički prevoz. Nova linija za složene ubruse. Dopuna programa pakovanja maramica. Novom mašinom za pakovanje maramica proširili smo ponudu većih pakovanja sa 24 paketa u jednom omotu (2.411) na 48 paketa maramica (4.811). Nova linija za maksi rolnice i ubruse. Sticanje sertifikata bezbednosti i zdravlja na radu OHSAS 18001.

2003

130 godina Palome

Te godine Paloma je slavila 130-godišnjicu postojanja. Iste godine stekli smo i sertifikat upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2000. U maju smo redizajnom Palominog veb-sajta www.paloma.si uneli interaktivnost i multimedijalnost, proširili sadržine i učinili ih podesnijim i preglednijim.

2004

Osnivanje kompanije Paloma Horgen

Uvođenje novog sveobuhvatnog informatičkog rešenja iScala i osnivanje privrednog društva Paloma Horgen, d.o.o. u Ceršaku za proizvodnju krep proizvoda.

2006

Otkup udela od kompanije Paloma Horgen d.o.o.

Otkup 40% udela od zavisnog društva Paloma Horgen d.o.o. (Paloma d.d. postaje 100-procentni vlasnik).

2007

Pripajanje Palome Horgen matičnoj kompaniji

Te godine kompanija Paloma Horgen, d.o.o. pripojena je Palomi, d.d. Osim toga pokrenuta je i nova 13. linija za proizvodnju džepnih maramica.

2008

Stavljanje proizvoda Away from Home na ključna tržišta

Godine 2008. redizajnirana je kompletna divizija AFH koja je sa novim izgledom ušla na ključna tržišta.

2009

Puštanje 11. linije za proizvodnju toaletnog papira i kuhinjskih ubrusa u pogon

2012

Prejetje priznanja Si.Brand

Osim što je primila priznanje Si.Brand, Paloma je te godine takođe: stekla sertifikat o usaglašenosti sa standardom BRC (British Retail Consortium), lansirala nove salvete Paloma Professional Palbib, investirala u izgradnju sunčanih kolektora na krovovima fabrike – preusmeravanje na korišćenje obnovljivih izvora energije."

2013

Nov korporativni identitet kompanije

Dolaskom novog predsednika upravnog odbora, Tadeja Gosaka, 2013. godine mnogo toga je promenjeno i prepravljeno. Kompletno je redizajniran korporativni identitet kompanije Paloma. Kompanija je stekla osnovni sertifikat »Kompanija koja podržava porodicu«. U proizvodnom delu poboljšana je energetska efikasnost zamenom parnog kotla. Kompletno je redizajniran korporativni identitet kompanije Paloma.

2014

Promena i dopuna asortimana proizvoda Paloma

Pokrenut je postupak promjene i dopune asortimana proizvoda u diviziji »Consumer«, što je obuhvatilo programe toaletnog papira, maramica, kuhinjskih ubrusa i salveta. Osim toga pokrenute su investicije u zamotavanje džambo rolni. U kadrovskoj oblasti pokrenuto je uvođenje mentorstva i programa za uvođenje u rad.

2015

Proizvodi Paloma stekli su sertifikat Izabrani proizvod 2015.

Toaletni papir i maramice Sensitive Care, kao i papirni ubrusi Super Care stekli su sertifikat Izabrani proizvod 2015. Iste godine promenjen je i dopunjen asortiman divizije »Away from home« u koju spada brend Paloma Professional. Osim toga Paloma je dobila kredit EBRD-a i dogovorila reprogramiranje bankarskih obaveza.

2016

Modernizacija 5. mašine za proizvodnju papira

Modernizacijom 5. mašine za proizvodnju papira povećan je kapacitet proizvodnje papira za 2.000 tona godišnje.

E-vesti

Ostani u toku sa ekskluzivnim trenucima, savetima i novostima iz sveta Palome!

Decorative feather
Hash sign

Ta stran uporablja piškotke


Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični.

Več informacij Green arrow pointing right