Decorative pattern
Decorative cotton image

Predstavljanje kompanije

Panorama Paloma
 

Predstavljanje kompanije

Paloma je akcionarsko društvo sa 150 godina tradicije u proizvodnji i marketingu higijenskog papira u Evropi i lider je na tržištu Jugoistočne Evrope. Kompanija je pretežno orijentisana ka izvozu. Godišnji kapacitet iznosi 87.000 tona higijenskog papira koji se prerađuje u toaletni papir, papirne ubruse i maramice. Prodajni asortiman uključuje i matične rolne. 

Od 2017. godine Paloma je deo međunarodne grupacije SHP Group sa sedištem u Bratislavi. SHP Group čine 4 proizvodna pogona koji proizvode higijenski papir. Grupa je pretežno orijentisana ka izvozu i svoje proizvode prodaje u 46 zemalja, a glavno tržište su Centralna i Istočna Evropa kao i DACH region. Godišnja proizvodnja kapaciteta celokupne grupe iznosi 139.000 tona higijenskog papira. Većinski vlasnik grupe je Eco-Investment.

35
 

Lična karta kompanije

Kompanija: Paloma, higienski papirji, d.d.

Skraćeno poslovno ime: Paloma d.d.

Sedište: Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh

Telefon: +386 2 645 71 00

E-adresa: info@paloma.si

Veb-adresa: www.paloma.si

Pravni oblik: delniška družba

Matični broj: 5034639000

ID za DDV: SI45280312

Broj upisa u sudski registar: 1/00522/00

Datum upisa u sudski registar: 19. 12. 2000

Pretežna delatnost: Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu.

Šifra delatnosti: 17.220; 17.120

Osnovni kapital: 11.911.935 €

Broj akcija: 7.941.290; kosovne navadne imenske delnice

Korisnici

Budući da su nam naši korisnici najvažniji, nismo spremni ni na kakve kompromise u pogledu kvaliteta i bezbednosti proizvoda. Imamo tim visokokvalifikovanih stručnjaka koji kontrolišu kvalitet proizvoda, a za dodatna ispitivanja takođe angažujemo nezavisne laboratorije i institute kako bismo obezbedili kvalitet proizvoda na najvišem mogućem nivou.

Naši proizvodi su obogaćeni različitim dodacima kao što su štampanje na papir i nanošenje mirisa i ekstrakta. Prilikom nanošenja boja i štampanja motiva na proizvode koristimo boje koje su bezbedne prilikom kontakta sa hranom i kožom. Mirisni proizvodi su takođe dermatološki testirani. Kod toaletnog papira i ubrusa miris se nanosi samo na unutrašnjost tuljka što omogućava optimalno širenje mirisa u prostorijama.

Korisnici su 2015. godine naše proizvode prepoznali kao inovativne. U okviru nezavisnog istraživanja kompanije Nielsen našim toaletnim papirima i maramicama iz linije Sensitive Care, kao i papirnim ubrusima iz linije Super Care dodeljen je sertifikat Proizvod 2015. prema izboru korisnika.

Brend Paloma su potrošači 2023. godine prepoznali kao brend od poverenja, na osnovu čega smo dobili žig SuperBrands Slovenija 2023.

ISO 9001: 2015

U Palomi smo 2000. godine stekli sertifikat o usaglašenosti sa standardom sistema za upravljanje kvalitetom. Sticanje sertifikata o usaglašenosti sa najnovijom verzijom standarda je bitno doprinelo efikasnom rukovođenju procesima i ostvarivanju najboljeg kvaliteta proizvoda. Time smo povećali zadovoljstvo kupaca i korisnika naših proizvoda.

ISO 14001: 2015

Briga o prirodi je jedna od najvažnijih vrednosti kompanije Paloma d.d. koja je svoje poslovanje već 2001. godine usaglasila sa zahtevima sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema međunarodnom standardu ISO 14001. Budući da preuzimamo punu odgovornost za uticaje na životnu sredinu, osim doslednog pridržavanja zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine u svom radu stalno nastojimo da smanjimo te uticaje. Pažljivo korišćenje prirodnih resursa i zaštita prirode predstavljaju preduslov za dugoročni opstanak i kvalitetan život zaposlenih, kao i kompletnog društva.

ISO 45001:2018

Sertifikat o usaglašenosti sa standardom sistema upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu stekli smo 2002. godine. Briga o bezbednosti i zdravlju zaposlenih je jedan od najvažnijih zadataka u kompaniji Paloma. Bezbedna i zdrava radna sredina povećava zadovoljstvo zaposlenih. Zaposlene motivišemo da takođe sami vode računa o svojoj bezbednosti i zdravlju na radu. Svoja zapažanja i inicijative saopštavaju svojim pretpostavljenim ili najvišem rukovodstvu.

PEFC

U proizvodnji proizvoda koristimo reciklirana vlakna koja predstavljaju 30% svih potrošenih sirovina. Čak 70% vlakana potrošenih u proizvodnji proizvoda predstavljaju FSC i PEFC sertifikovana primarna vlakna koja obezbeđuju ekološki prihvatljivo i društveno odgovorno gazdovanje šumama.

FSC®

U proizvodnji proizvoda koristimo reciklirana vlakna koja predstavljaju 30% svih potrošenih sirovina. Čak 70% vlakana potrošenih u proizvodnji proizvoda predstavljaju FSC i PEFC sertifikovana primarna vlakna koja obezbeđuju ekološki prihvatljivo i društveno odgovorno gazdovanje šumama.

IFS HPC

Zbog visokog nivoa svesti u pogledu proizvodnje i prodaje naših proizvoda, 2013. godine dodeljen nam je sertifikat o usaglašenosti sa standardom IFS HPC koji se odnosi na proveru kvaliteta i bezbednosti proizvoda za domaćinstvo i ličnu negu u maloprodaji i veleprodaji. Osnov standarda čini prepoznavanje rizika za kupca povezanih sa proizvodom i njegovom upotrebom.

EKO BELA RADA

U kompaniji Paloma smo svesni potrebe za očuvanjem prirode za buduće generacije. Stalnim uvođenjem savremenih tehnologija, postupaka i materijala vodimo brigu o smanjivanju količina otpada i potrošenih energenata. Slovenačko Ministarstvo zaštite životne sredine i prostora je 2006. godine Palomi d.d. kao prvoj kompaniji u Sloveniji dodelilo znak za zaštitu životne sredine – Ecolabel. Znak se dodeljuje za proizvode sa smanjenim negativnim uticajima na životnu sredinu.

Kompanija koja podržava porodicu

Kompanija je u junu 2013. stekla osnovni sertifikat »Kompanija koja podržava porodicu«. Tim sertifikatom smo se obavezali da ćemo u roku od tri godine realizovati usvojene mere, da ćemo ih dosledno primenjivati i time zaposlenim omogućiti lakše uspostavljanje balansa između poslovnog i porodičnog života.

Životna sredina

Briga o prirodi je jedna od najvažnijih vrednosti kompanije Paloma d.d. koja je svoje poslovanje već 2001. godine usaglasila sa zahtevima sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema međunarodnom standardu ISO 14001. Budući da preuzimamo punu odgovornost za uticaje na životnu sredinu, osim doslednog pridržavanja zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine u svom radu stalno nastojimo da smanjimo te uticaje. Pažljivo korišćenje prirodnih resursa i zaštita prirode predstavljaju preduslov za dugoročni opstanak i kvalitetan život zaposlenih, kao i kompletnog društva.

Politika zaštite životne sredine čini sastavni deo poslovne politike Palome d.d. i zadnji put je izmenjena u januaru 2016. Ogleda se u bezbednim i ekološki prihvatljivim proizvodima koji se nakon upotrebe bezbedno vraćaju u životnu sredinu kroz procese kompostiranja, razgradnje i recikliranja.

U proizvodnji proizvoda koristimo i reciklirana vlakna koja predstavljaju 30% svih potrošenih sirovina, kao i FSC i PEFC sertifikovana primarna vlakna koja obezbeđuju ekološki prihvatljivo i društveno odgovorno gazdovanje šumama.

U kompaniji Paloma smo svesni potrebe za očuvanjem prirode za buduće generacije čemu pridajemo veliku važnost. Stalnim uvođenjem savremenih tehnologija, postupaka i materijala vodimo brigu o smanjivanju količina otpada i potrošnje energenata. Slovenačko Ministarstvo zaštite životne sredine i prostora je 2006. godine Palomi d.d. kao prvoj kompaniji u Sloveniji u znak priznanja njene brige za očuvanje životne sredine u kojoj obavlja svoju delatnost dodelilo znak za zaštitu životne sredine – Ecolabel koji se dodeljuje za proizvode sa smanjenim negativnim uticajima na životnu sredinu i odgovorno korišćenje energetskih resursa.

U razvoju proizvoda vodimo računa o optimalnom dizajnu u pogledu logistike što je važno zbog smanjivanja emisija CO2 prilikom transporta naših proizvoda do klijenata, prodavnica i krajnih kupaca. Tako su npr. oblik i zapremina pojedinih proizvoda nešto manji od oblika i zapremine pojedinih konkurentskih proizvoda, s tim što obezbeđuju jednak ili čak veći sadržaj i funkcionalnost prilikom korišćenja.

Predstavljanje proizvodnje

Proizvodnja kompanije Paloma ima 150-godišnju tradiciju. Proizvodnja predstavlja jedan od najvažnijih delova kompanije. Sam proces proizvodnje sastoji se iz više delova:

  • priprema papirne mase,
  • proizvodnja papira,
  • proizvodnja gotovih proizvoda.

Cilj proizvodnog procesa je neprekidno snabdevanje tržišta Palominim proizvodima.

Kontrola džambo rolne
Linija toaletnog papira
Mašina za proizvodnju papira
Putovanje ubrusa na rasecanje

Logistika

Uslovi za AEO se mogu naći na veb stranici Evropske komisije.

Certifikati

E-vesti

Ostani u toku sa ekskluzivnim trenucima, savetima i novostima iz sveta Palome!

Hvala za prijavu na Palomine e-vesti!

Za uspešan završetak prijave klikni na link koji smo poslali u tvoje elektronsko sanduče.

Tamo te čeka naša poruka i link za potvrdu tvoje adrese e-pošte. Radujemo se što ćemo s tobom podeliti svoje inovacije, fantastične trenutke i palomastične trikove za svakodnevni život.
Decorative feather
Hash sign

Ova stranica koristi kolačiće

Sledeći kolačići se koriste na ovoj veb stranici za pružanje najboljeg korisničkog iskustva: neophodni, analitički. Opširnije.