Decorative pattern
Decorative cotton image

Opšti uslovi za korišćenje veb-stranice

Opšti uslovi za korišćenje veb-stranice


Opšte odredbe i saglasnost

Ovim opštim uslovima za korišćenje veb-stranice www.paloma.si izvođača Paloma, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh
Slovenija
(u nastavku Paloma ili izvođač) određuje obaveze, prava i uslove za korišćenje i poslovanje preko veb-stranica i drugih veb-sadržaja izvođača.

Opšti uslovi se redovno ažuriraju i dostupni su svima u svakom trenutku u najnovijoj i važećoj verziji u punom tekstu na veb-stranici izvođača


www.paloma.si.

Ulazak na veb-stranice izvođača znači da ste saglasni sa svim ograničenjima i uslovima navedenim ovde i da ste se kao korisnik odn. posetilac veb-stranice prethodno jasno i sveobuhvatno upoznali sa uslovima korišćenja, uključujući zaštitu autorskih prava. Opšti uslovi korišćenja se takođe primenjuju u potpunosti i na isti način kako na korisnike koji pristupaju veb-stranici tako i na neregistrovane posetioce.

Posetilac odn. korisnik potvrđuje da je pažljivo pročitao dolenavedene uslove korišćenja, da se s njima slaže i da i prihvata u celosti. Ako se korisnik u potpunosti ili delimično ne slaže sa ovim opštim uslovima, izvođač ne savetuje korišćenje veb-stranica. 

Navedeni opšti uslovi za korišćenje veb-stranica u nastavku su označeni i kao uslovi. Pod korisnicima veb-stranica podrazumevaju se svi korisnici odn. posetioci koji pristupaju veb-stranicama izvođača kao registrovani ili neregistrovani posetioci. Veb-stranice


www.paloma.si

, njene podstranice, veb-aktivnosti i druge internet odn. digitalne usluge izvođača namenjene korisnicima u daljem tekstu se nazivaju veb-stranice ili onlajn usluge.Autorska prava

Izvođač je nosilac svih materijalnih i moralnih autorskih prava nad autorskim sadržajem u najširem smislu (sadržaj, tekstovi, fotografije, skice, grafički elementi, mape i planovi, audio i video zapisi, muzika, računarski programi i drugi sadržaji) objavljenih na veb-stranicama www.paloma.si. Nosioci sadržaja mogu biti i partneri izvođača ili ugovorni saradnici odn. takav sadržaj je označen odgovarajućim navođenjem izvora i autora. Sadržaj koji je objavio izvođač dozvoljeno je pregledati. U skladu sa zakonskim propisima koji uređuju autorska i druga srodna prava i intelektualnu svojinu, autorska dela su zaštićena od trenutka nastanka i ne moraju biti posebno obeležena. 

Bez izričite prethodne pisane dozvole izvođača zabranjeno je svako umnožavanje, kopiranje, modifikovanje, reprodukovanje, javno prikazivanje i emitovanje, distribucija u komercijalne svrhe i drugi oblici korišćenja autorskog dela kao i korišćenje podataka ili sadržaja. Izvođač nije odgovoran za moguće dalje raspolaganje sadržajem od strane trećih lica, sa čime je korisnik upoznat i sa čime se slaže.

U slučaju bilo kakvog dozvoljenog korišćenja sadržaja koji je objavio izvođač, sva obaveštenja o autorskim pravima i pravima industrijske svojine i druga obaveštenja i upozorenja moraju se zadržati. Vlasnik oznaka i zaštitnih znakova koji se pojavljuju na veb-stranicama jeste izvođač ili treće lice. Svaka upotreba ovih oznaka izričito je zabranjena bez prethodne pisane saglasnosti nosioca prava. Sve oznake, uključujući i oznake koje nisu registrovane kao oznake, zaštićene su prema pravilima autorskog prava.

Linkovi ka veb-stranicama w.w.w.paloma.si nisu dozvoljeni za objavljivanje na stranicama s nezakonitim ili nemoralnim sadržajem. Na zahtev izvođača, vlasnik ili operater veb-stranice na kojoj je link objavljen dužan je da ga ukloni.
Nezahtevano slanje korisničkog sadržaja 


Izvođač ili njegovi zaposleni ne prihvataju i smatraju nezahtevanim odn. nenaručenim sve ideje, uključujući ideje za nove proizvode, ponude ili usluge, procese, sastojke ili nazive novih proizvoda i usluga. Izvođač moli da mu se ne šalju nezahtevane ideje, prezentacije ili druga dela. Svrha ovih pravila jeste da se izbegne bilo kakav nesporazum ili spor kada proizvodi, ponuda i usluge izvođača izgledaju slični idejama koje su poslate izvođaču. Stoga, izvođač zahteva da korisnici ne šalju nezahtevane ideje i materijale izvođaču ili bilo kome ko je na bilo koji način povezan sa izvođačem. 

Međutim, ako to učinite uprkos zahtevu da svoje ideje i materijale ne šaljete izvođaču, izvođač ne daje nikakvu garanciju da će se ideje ili materijali tretirati kao poverljivi ili kao vlasništvo korisnika.Nadogradnje i nove verzije veb-stranica


Izvođač zadržava pravo da veb-stranice i njihov sadržaj u bilo kom trenutku, na bilo koji način i bez razloga odnosno bez navođenja razloga izmeni ili ažurira bez prethodnog obaveštenja. Izvođač neće biti odgovoran za bilo kakve posledice takvih promena.

Zbog tehničke ili funkcionalne nadogradnje veb-stranica, izvođač zadržava pravo da objavi novu verziju veb-stranica. Nadogradnja veb-stranica izvršiće se automatski.

Izvođač neće biti odgovoran za bilo kakve posledice takvih promena.Kršenje odredaba opštih uslova


Izvođač i autori sadržaja objavljenih na veb-stranicama i mobilnoj aplikaciji očekuju od korisnika poštovanje pisanih odredaba i zakona iz oblasti privatnosti, prava intelektualne svojine i autorskih prava. U suprotnom, biće prinuđeni da postupe u skladu sa zakonom ukoliko se otkrije zloupotreba i kršenje zakona.

Izvođač zadržava pravo da korisnicima koji krše opšte uslove ili postupaju u suprotnosti s njima, onemogući pristup sadržaju na veb-stranicama i na bilo koji drugi način spreči dostavu bilo koje e-pošte ili drugu komunikaciju s veb-stranicama, ili da spreči korisnike da krše prava drugih lica (npr. autorska prava). S tehnologijom i drugim sredstvima koje koristi, izvođač može sprečiti ili prekinuti korišćenje usluge. Ukoliko korisnik svojim ponašanjem prouzrokuje bilo kakvu štetu izvođaču, za to je u potpunosti moralno, materijalno i krivično odgovoran.Odgovornost


Izvođač se obavezuje da će o ispravnosti i ažurnosti objavljenog sadržaja na veb-stranicama voditi računa u dobroj nameri i u najboljoj meri u kojoj može, ne isključujući na taj način mogućnost eventualnih jezičkih, tehničkih ili sadržajnih grešaka u objavljenim sadržajima. Informacije koje se pružaju putem ovih veb-stranica stoga služe samo u informativne svrhe, jer se Izvođač ne može smatrati odgovornim za njihovu apsolutnu tačnost, a time ni za bilo kakvu štetu ili izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu koja može nastati usled postojanja, pristupa, korišćenja odnosno nemogućnosti korišćenja veb-stranice www.paloma.si.

Dobavljač ne garantuje da će veb-stranica ili njene podstranice uvek biti dostupne kako bi se osiguralo da je njihova upotreba bezbedna i neprekidna. Izvođač isto tako neće biti odgovoran za mrežne i telefonske veze, uključujući pokrivenost područja ili isključenje, niti za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem veb-stranica, kao što su izgubljeni podaci, gubitak programa, troškovi povezivanja ili bilo koju sličnu štetu.

Priroda svetske mreže, mobilnih aplikacija i veb-stranica onemogućava kontrolu sadržaja do kojeg vode hipertekstualne veze (linkovi) sa ove veb-stranice. Kao rezultat toga, izvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj dostupan korisniku putem ovih linkova. Kada klikne na hipertekstualni link ka nekoj drugoj veb-stranici trećih strana, korisnik mora da bude svestan da ove veb-stranice imaju svoje uslove korišćenja i politiku privatnosti podataka. Pre korišćenja tih veb-stranica korisnik mora da proveri njihove uslove i njihovu politiku privatnosti. Izvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za veb-stranice trećih strana.

Korišćenje veb-stranica je na sopstvenu odgovornost. Korisnicima savetujemo da veb-stranice koriste u skladu sa opštim uslovima korišćenja. Moraju da budu svesni da uprkos brizi i kontroli usluga, veb-stranica može biti zloupotrebljena od strane trećih lica, za šta izvođač nije odgovoran.

Korisnik veb-stranica je saglasan da izvođač ne može garantovati sigurnost ili privatnost informacija koje se prenose putem e-pošte ili interneta, te da se izvođač ne može smatrati odgovornim u tom pogledu.Kontakt sa izvođačem i rešavanje sporova


Pitanja, napomene i moguće tužbe koje su na bilo koji način povezane sa ovom veb-stranicom i njenim sadržajem možete poslati na poštansku adresu Paloma, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh,Slovenija ili na adresu e-pošte info@paloma.si. Izvođač poštuje važeće zakonodavstvo o zaštiti potrošača i obezbeđuje efikasan sistem za rešavanje žalbi.

U skladu sa zakonskim normama, izvođač ne priznaje nijednog pružaoca vansudskog rešavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rešavanje bilo kog potrošačkog spora koji bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o vansudskom rešavanju potrošačkih sporova.

Ukoliko dođe do bilo kakvih sporova u vezi sa korišćenjem veb-stranica, izvođač i korisnik će sve sporove rešavati sporazumno, a u slučaju neuspeha, pred nadležnim sudom u Ljubljani po zakonu Republike Slovenije.Pravila i uslovi za učestvovanje u nagradnim igrama


Sve naše nagradne igre su u skladu s našom poslovnom politikom i politikom privatnosti. Pravila su definisana za svaku našu nagradnu igru i dostupna su na linku pored svake nagradne igre.Završne odredbe


Opšti uslovi su pripremljeni na osnovu važeće zakonske regulative, uzimajući u obzir preporuke Poverenika za informacije, a izvođač ih može povremeno ažurirati u skladu sa promenama usluga i delatnosti kao i na osnovu povratnih informacija korisnika. Izvođač zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni opšte uslove korišćenja bez prethodnog obaveštenja.

Trenutno važeći opšti uslovi objavljeni su na veb-stranici

www.paloma.si

. Isto važi i za moguće izmene i dopune važećih opštih uslova.

Izvođač preporučuje da korisnici redovno pregledaju ove opšte uslove kako bi uvek bili obavešteni o uslovima upotrebe kao i o tome kako izvođač štiti njegovu privatnost.

Uslovi se primenjuju od dana prijema nadalje do opoziva odn. do moguće izmene.

Smatra se da je korisnik o izmeni odn. dopuni ovih opštih uslova obavešten na dan objave novih odn. izmenjenih ili dopunjenih opštih uslova na veb-stranici.

E-vesti

Ostani u toku sa ekskluzivnim trenucima, savetima i novostima iz sveta Palome!

Hvala za prijavu na Palomine e-vesti!

Za uspešan završetak prijave klikni na link koji smo poslali u tvoje elektronsko sanduče.

Tamo te čeka naša poruka i link za potvrdu tvoje adrese e-pošte. Radujemo se što ćemo s tobom podeliti svoje inovacije, fantastične trenutke i palomastične trikove za svakodnevni život.
Decorative feather
Hash sign

Ova stranica koristi kolačiće

Sledeći kolačići se koriste na ovoj veb stranici za pružanje najboljeg korisničkog iskustva: neophodni, analitički. Opširnije.