Decorative pattern
Decorative cotton image

Opšti uslovi za korišćenje veb-stranice

Opšti uslovi za korišćenje veb-stranice


Opšte odredbe i saglasnost

Ovim opštim uslovima za korišćenje veb-stranice www.paloma.si izvođača Paloma, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh
Slovenija
(u nastavku Paloma ili izvođač) određuje obaveze, prava i uslove za korišćenje i poslovanje preko veb-stranica i drugih veb-sadržaja izvođača.

Opšti uslovi se redovno ažuriraju i dostupni su svima u svakom trenutku u najnovijoj i važećoj verziji u punom tekstu na veb-stranici izvođača


www.paloma.si.

Ulazak na veb-stranice izvođača znači da ste saglasni sa svim ograničenjima i uslovima navedenim ovde i da ste se kao korisnik odn. posetilac veb-stranice prethodno jasno i sveobuhvatno upoznali sa uslovima korišćenja, uključujući zaštitu autorskih prava. Opšti uslovi korišćenja se takođe primenjuju u potpunosti i na isti način kako na korisnike koji pristupaju veb-stranici tako i na neregistrovane posetioce.

Posetilac odn. korisnik potvrđuje da je pažljivo pročitao dolenavedene uslove korišćenja, da se s njima slaže i da i prihvata u celosti. Ako se korisnik u potpunosti ili delimično ne slaže sa ovim opštim uslovima, izvođač ne savetuje korišćenje veb-stranica. 

Navedeni opšti uslovi za korišćenje veb-stranica u nastavku su označeni i kao uslovi. Pod korisnicima veb-stranica podrazumevaju se svi korisnici odn. posetioci koji pristupaju veb-stranicama izvođača kao registrovani ili neregistrovani posetioci. Veb-stranice


www.paloma.si

, njene podstranice, veb-aktivnosti i druge internet odn. digitalne usluge izvođača namenjene korisnicima u daljem tekstu se nazivaju veb-stranice ili onlajn usluge.Autorska prava

Izvođač je nosilac svih materijalnih i moralnih autorskih prava nad autorskim sadržajem u najširem smislu (sadržaj, tekstovi, fotografije, skice, grafički elementi, mape i planovi, audio i video zapisi, muzika, računarski programi i drugi sadržaji) objavljenih na veb-stranicama www.paloma.si. Nosioci sadržaja mogu biti i partneri izvođača ili ugovorni saradnici odn. takav sadržaj je označen odgovarajućim navođenjem izvora i autora. Sadržaj koji je objavio izvođač dozvoljeno je pregledati. U skladu sa zakonskim propisima koji uređuju autorska i druga srodna prava i intelektualnu svojinu, autorska dela su zaštićena od trenutka nastanka i ne moraju biti posebno obeležena. 

Bez izričite prethodne pisane dozvole izvođača zabranjeno je svako umnožavanje, kopiranje, modifikovanje, reprodukovanje, javno prikazivanje i emitovanje, distribucija u komercijalne svrhe i drugi oblici korišćenja autorskog dela kao i korišćenje podataka ili sadržaja. Izvođač nije odgovoran za moguće dalje raspolaganje sadržajem od strane trećih lica, sa čime je korisnik upoznat i sa čime se slaže.

U slučaju bilo kakvog dozvoljenog korišćenja sadržaja koji je objavio izvođač, sva obaveštenja o autorskim pravima i pravima industrijske svojine i druga obaveštenja i upozorenja moraju se zadržati. Vlasnik oznaka i zaštitnih znakova koji se pojavljuju na veb-stranicama jeste izvođač ili treće lice. Svaka upotreba ovih oznaka izričito je zabranjena bez prethodne pisane saglasnosti nosioca prava. Sve oznake, uključujući i oznake koje nisu registrovane kao oznake, zaštićene su prema pravilima autorskog prava.

Linkovi ka veb-stranicama w.w.w.paloma.si nisu dozvoljeni za objavljivanje na stranicama s nezakonitim ili nemoralnim sadržajem. Na zahtev izvođača, vlasnik ili operater veb-stranice na kojoj je link objavljen dužan je da ga ukloni.
Nezahtevano slanje korisničkog sadržaja 


Izvođač ili njegovi zaposleni ne prihvataju i smatraju nezahtevanim odn. nenaručenim sve ideje, uključujući ideje za nove proizvode, ponude ili usluge, procese, sastojke ili nazive novih proizvoda i usluga. Izvođač moli da mu se ne šalju nezahtevane ideje, prezentacije ili druga dela. Svrha ovih pravila jeste da se izbegne bilo kakav nesporazum ili spor kada proizvodi, ponuda i usluge izvođača izgledaju slični idejama koje su poslate izvođaču. Stoga, izvođač zahteva da korisnici ne šalju nezahtevane ideje i materijale izvođaču ili bilo kome ko je na bilo koji način povezan sa izvođačem. 

Međutim, ako to učinite uprkos zahtevu da svoje ideje i materijale ne šaljete izvođaču, izvođač ne daje nikakvu garanciju da će se ideje ili materijali tretirati kao poverljivi ili kao vlasništvo korisnika.Nadogradnje i nove verzije veb-stranica


Izvođač zadržava pravo da veb-stranice i njihov sadržaj u bilo kom trenutku, na bilo koji način i bez razloga odnosno bez navođenja razloga izmeni ili ažurira bez prethodnog obaveštenja. Izvođač neće biti odgovoran za bilo kakve posledice takvih promena.

Zbog tehničke ili funkcionalne nadogradnje veb-stranica, izvođač zadržava pravo da objavi novu verziju veb-stranica. Nadogradnja veb-stranica izvršiće se automatski.

Izvođač neće biti odgovoran za bilo kakve posledice takvih promena.Kršenje odredaba opštih uslova


Izvođač i autori sadržaja objavljenih na veb-stranicama i mobilnoj aplikaciji očekuju od korisnika poštovanje pisanih odredaba i zakona iz oblasti privatnosti, prava intelektualne svojine i autorskih prava. U suprotnom, biće prinuđeni da postupe u skladu sa zakonom ukoliko se otkrije zloupotreba i kršenje zakona.

Izvođač zadržava pravo da korisnicima koji krše opšte uslove ili postupaju u suprotnosti s njima, onemogući pristup sadržaju na veb-stranicama i na bilo koji drugi način spreči dostavu bilo koje e-pošte ili drugu komunikaciju s veb-stranicama, ili da spreči korisnike da krše prava drugih lica (npr. autorska prava). S tehnologijom i drugim sredstvima koje koristi, izvođač može sprečiti ili prekinuti korišćenje usluge. Ukoliko korisnik svojim ponašanjem prouzrokuje bilo kakvu štetu izvođaču, za to je u potpunosti moralno, materijalno i krivično odgovoran.Odgovornost


Izvođač se obavezuje da će o ispravnosti i ažurnosti objavljenog sadržaja na veb-stranicama voditi računa u dobroj nameri i u najboljoj meri u kojoj može, ne isključujući na taj način mogućnost eventualnih jezičkih, tehničkih ili sadržajnih grešaka u objavljenim sadržajima. Informacije koje se pružaju putem ovih veb-stranica stoga služe samo u informativne svrhe, jer se Izvođač ne može smatrati odgovornim za njihovu apsolutnu tačnost, a time ni za bilo kakvu štetu ili izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu koja može nastati usled postojanja, pristupa, korišćenja odnosno nemogućnosti korišćenja veb-stranice www.paloma.si.

Dobavljač ne garantuje da će veb-stranica ili njene podstranice uvek biti dostupne kako bi se osiguralo da je njihova upotreba bezbedna i neprekidna. Izvođač isto tako neće biti odgovoran za mrežne i telefonske veze, uključujući pokrivenost područja ili isključenje, niti za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem veb-stranica, kao što su izgubljeni podaci, gubitak programa, troškovi povezivanja ili bilo koju sličnu štetu.

Priroda svetske mreže, mobilnih aplikacija i veb-stranica onemogućava kontrolu sadržaja do kojeg vode hipertekstualne veze (linkovi) sa ove veb-stranice. Kao rezultat toga, izvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj dostupan korisniku putem ovih linkova. Kada klikne na hipertekstualni link ka nekoj drugoj veb-stranici trećih strana, korisnik mora da bude svestan da ove veb-stranice imaju svoje uslove korišćenja i politiku privatnosti podataka. Pre korišćenja tih veb-stranica korisnik mora da proveri njihove uslove i njihovu politiku privatnosti. Izvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za veb-stranice trećih strana.

Korišćenje veb-stranica je na sopstvenu odgovornost. Korisnicima savetujemo da veb-stranice koriste u skladu sa opštim uslovima korišćenja. Moraju da budu svesni da uprkos brizi i kontroli usluga, veb-stranica može biti zloupotrebljena od strane trećih lica, za šta izvođač nije odgovoran.

Korisnik veb-stranica je saglasan da izvođač ne može garantovati sigurnost ili privatnost informacija koje se prenose putem e-pošte ili interneta, te da se izvođač ne može smatrati odgovornim u tom pogledu.Kontakt sa izvođačem i rešavanje sporova


Pitanja, napomene i moguće tužbe koje su na bilo koji način povezane sa ovom veb-stranicom i njenim sadržajem možete poslati na poštansku adresu Paloma, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh,Slovenija ili na adresu e-pošte info@paloma.si. Izvođač poštuje važeće zakonodavstvo o zaštiti potrošača i obezbeđuje efikasan sistem za rešavanje žalbi.

U skladu sa zakonskim normama, izvođač ne priznaje nijednog pružaoca vansudskog rešavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rešavanje bilo kog potrošačkog spora koji bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o vansudskom rešavanju potrošačkih sporova.

Ukoliko dođe do bilo kakvih sporova u vezi sa korišćenjem veb-stranica, izvođač i korisnik će sve sporove rešavati sporazumno, a u slučaju neuspeha, pred nadležnim sudom u Ljubljani po zakonu Republike Slovenije.Pravila i uslovi za učestvovanje u nagradnim igrama


Sve naše nagradne igre su u skladu s našom poslovnom politikom i politikom privatnosti. Pravila su definisana za svaku našu nagradnu igru i dostupna su na linku pored svake nagradne igre.Završne odredbe


Opšti uslovi su pripremljeni na osnovu važeće zakonske regulative, uzimajući u obzir preporuke Poverenika za informacije, a izvođač ih može povremeno ažurirati u skladu sa promenama usluga i delatnosti kao i na osnovu povratnih informacija korisnika. Izvođač zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni opšte uslove korišćenja bez prethodnog obaveštenja.

Trenutno važeći opšti uslovi objavljeni su na veb-stranici

www.paloma.si

. Isto važi i za moguće izmene i dopune važećih opštih uslova.

Izvođač preporučuje da korisnici redovno pregledaju ove opšte uslove kako bi uvek bili obavešteni o uslovima upotrebe kao i o tome kako izvođač štiti njegovu privatnost.

Uslovi se primenjuju od dana prijema nadalje do opoziva odn. do moguće izmene.

Smatra se da je korisnik o izmeni odn. dopuni ovih opštih uslova obavešten na dan objave novih odn. izmenjenih ili dopunjenih opštih uslova na veb-stranici.

E-vesti

Ostani u toku sa ekskluzivnim trenucima, savetima i novostima iz sveta Palome!

Hvala za prijavo na Palomine e-novičke!

Za uspešen zaključek prijave klikni na povezavo, ki smo jo poslali v tvoj e-nabiralnik.

Tam te čaka naše sporočilo in povezava, s katero potrdiš svoj e-naslov. Veselimo se, da bomo s tabo lahko delili naše novosti, fantastične trenutke in palomastične trike za vsakdan.
Decorative feather
Hash sign

Ta stran uporablja piškotke


Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični.

Več informacij Green arrow pointing right