Decorative pattern
Decorative cotton image

Nagradna igra Facebook "veličasten stolp"

Paloma 10 Web Naslovna Nagradna Igra Decorative shadow Decorative cotton image

Nagradna igra poteka od petka, 20. 10. 2023 do vključno 25. 10. 2023.

Decorative background

PRAVILA NAGRADNE IGRE »VELIČASTEN STOLP«

 

1. člen

Po teh pravilih kot organizator Paloma, higienski papirji, d. d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki vrh (v nadaljevanju Paloma) prireja nagradno igro v reklamne namene na področju Republike Slovenije.

2. člen

Nagradna igra bo potekala v enem delu in bo dostopna na Facebook strani www.facebook.com/Paloma.Slovenia/, v časovnem obdobju od 20. 10. 2023 do vključno 25. 10. 2023, do 23.59. Žreb nagrajencev nagradne igre bo potekal v četrtek, 26. 10. 2023.

Izžrebanci bodo o nagradi obveščeni v roku dveh (2) delovnih dni preko sporočila v polje za komentarje in preko zasebne pošte.

3. člen

V nagradni igri lahko sodeluje vsaka polnoletna fizična oseba, s stalnim prebivališčem v Evropski uniji, ki bodo v skladu z navodili izpolnili vse potrebne pogoje. Ena oseba lahko sodeluje v nagradni igri večkrat. Udeleženec je lahko izžreban samo enkrat. Nakup ni pogoj za sodelovanje.

 

Način sodelovanja na Facebooku bo, da se sodelujoči javi v komentarju pod objavo (pravilno odgovori na vprašanje v objavi).


 

Upoštevani bodo vsi komentarji, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje. V kolikor nagrada ne presega 42 €, je nagrajenec pred prevzemom nagrade dolžan predložiti ime, priimek, naslov, elektronski naslov.

 

V kolikor nagrada presega 42 €, je PALOMA nagrajencu plačati dohodnino. Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti ime, priimek, naslov, elektronski naslov in davčno številko, v kolikor vrednost nagrade presega 42 €, saj PALOMA nagrajencu plača dohodnino.

 

V kolikor izžrebanec navedenih podatkov ne predloži v roku 7 dni od prejema obvestila o žrebu, se šteje, da se nagradi odpoveduje. Taka nagrada ostane ne podeljena.

 

V kolikor je bil izžreban nagrajenec, ki ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, ali izvajalec pri udeležencu zazna nepravilnosti v postopku sodelovanja, se nagrade ne podeli.

 

 

4. člen

Med vsemi sodelujočimi bo organizator izžrebal skupno tri (3) izžrebance, ki bodo ob izpolnitvi pogojev iz teh pravil prejeli eno (1) nagrado. Izbor nagrad je opredeljen v 5. členu pravil.

5. člen

Skupno število nagrad je tri (3).

Nagradni sklad obsega tri (3) pakete Paloma izdelkov (5x Deluxe green tea 16/1). Vrednost posamezne nagrade je nižja od 42 eur.

Vsak nagrajenec prejme eno (1) nagrado.

…………

Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino ali jo prenesti na drugo osebo.

6. člen

Žrebanje ni javno in poteka v prostorih Futura DDB d.o.o., Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana. Žrebanje se izvaja z naključnim žrebom. Skupno bo komisija v času trajanja nagradne igre opravila en (1) žreb. . Skupno bodo v žrebih izžrebani trije (3) nagrajenci.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo v četrtek, 26. 10. 2023.

7. člen

Izžrebanci bodo obveščeni preko sporočila v polje za komentarje in preko zasebnega sporočila, po skupnih žrebih nagradne igre. Izžrebanci bodo pozvani, da v roku 7 dni pošljejo morebitne manjkajoče podatke (ime, priimek in naslov, elektronski naslov, davčna številka) za namen dostave nagrade. Če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev opredeljenih v pravilih in ne bo upošteval roka, ne bo upravičen do nagrade in v tem primeru nagrada ostane nepodeljena oz. se prenese na nadomestnega izžrebanca.

8. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da lahko organizator osebne podatke udeležencev (ime, priimek, naslov, elektronski naslov, davčna številka) uporablja izključno za namene izvedbe nagradne igre.

Po zaključku nagradne igre oziroma najkasneje do razdelitve nagrad oz. najkasneje do izpolnitve vseh obveznosti nagradne igre bodo vsi osebni podatki udeležencev izbrisani. Osebni podatki nagrajencev, ki so podlaga za obračun dohodnine (REK obrazci, zapisnik o žrebu z vsemi podatki, ime, priimek, davčna številka) se hranijo do izpolnitve obveznosti nagradne igre. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo udeleženci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in EU.

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, obdeloval v skladu z veljavno zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov. Posamezniku, čigar osebne podatke obdeluje le v namen te nagradne igre, zagotavlja naslednje pravice, da od Paloma, higienski papirji, d. d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki vrh (upravljavec) kadarkoli zahteva:

·      Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

·      Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

·      Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri tem oviral.

·      Popravek netočnih osebnih podatkov.

·      Omejitev obdelave, kadar:

o  oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,

o  je obdelava nezakonita,

o  nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,

o  upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

·      Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

·      Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

·      Da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Ne glede na navedeno lahko organizator zbrane osebne podatke še naprej uporablja, v kolikor za to obstaja druga ustrezna pravna podlaga.

                                                                              9. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:

·      »Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov: info@paloma.si

·      »Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.«

·      »Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.«

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Paloma, higienski papirji, d. d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki vrh. Osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka) bo poleg Paloma obdelovalo tudi podjetje Futura DDB, oglaševalska agencija d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Ker je nagradna igra izvedena preko družbenih omrežij Facebook, je tudi le-ta upravljalec osebnih podatkov (v skladu z njihovimi pogoji). Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Paloma Slovenija, je dosegljiva na e-naslov: info@paloma.si

10. člen

Organizator lahko spremeni ta pravila v primeru bistveno spremenjenih okoliščin ali višje sile. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na povezavi: www.paloma.si

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami se lahko pošlje na info@paloma.si .

11. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno sodišče v Ljubljani.

                                                                                   12. člen

Pravila pričnejo veljati 20. 10. 2023.

V Ljubljani, dne 20. 10. 2023                                                                         PALOMA, d. d.


Oglejte si tudi

E-novice

Ostani na tekočem z ekskluzivnimi trenutki, nasveti in novostmi iz sveta Palome!

Hvala za prijavo na Palomine e-novičke!

Za uspešen zaključek prijave klikni na povezavo, ki smo jo poslali v tvoj e-nabiralnik.

Tam te čaka naše sporočilo in povezava, s katero potrdiš svoj e-naslov. Veselimo se, da bomo s tabo lahko delili naše novosti, fantastične trenutke in palomastične trike za vsakdan.
Decorative feather
Hash sign

Sledi nam
na družbenih omrežjih

Ta stran uporablja piškotke

Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični. Več informacij.