Uprava družbe Paloma d.d. sklicuje 32. skupščino

13. 8. 2021
 
 
Uprava in nadzorni svet družbe Paloma, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, sklicujeta  

32. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE PALOMA d.d.

ki bo dne 24. 8. 2021 ob 10.00 uri, na sedežu notarske pisarne: 

Notarka Ines Bukovič, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.

Kontakt

Paloma d.d.
Sladki Vrh 1
SI - 2214 Sladki Vrh Slovenija
 
+386 (0)2 6457 100
 

Spremljajte nas