Jaroslav Fic pričel s svojim mandatom kot predsednik uprave družbe Paloma

1. 2. 2019

(Sladki Vrh, 1. 2. 2019) Družba Paloma je na včerajšnjem nadzornem svetu imenovala novega predsednika uprave, Jaroslav-a Fic-a, ki je nasledil Thomas-a Reibelt-a, ki je svoj mandat sporazumno zaključil koncem novembra 2018. Jaroslav Fic je v družbi od novembra 2018 kot direktor oskrbovalne verige in je s 1.2.2019 nastopil mandat predsednika uprave družbe Paloma d.d. Po izobrazbi je kemik in je svoje izkušnje pridobival z delom v metalurški in celulozno – papirni industriji. Poleg njega so v upravnem odboru družbe še dva člana uprave, Subhi Brož, ki je v družbi odgovoren za finančno poslovanje in Stevan Lomić, ki je direktor investicijskega projekta Impulz in je s 1.2.2019 postal tudi tehnološki in projektni direktor Skupine SHP.

 

Jaroslav Fic, predsednik uprave družbe Paloma d.d. je ob tem izjavil: ″Moja ključna naloga je izvedba investicije t.i. projekta Impulz, s katerim smo korak pred pričetkom pomembne pridobitve, novega papirnega stroja v Sladkem Vrhu, ki nam bo omogočil trajnostno poslovanje ter druge pozitivne učinke v okolju. Paloma tako postane kompetenčni center Skupine SHP za visokokakovostne izdelke higienskega papirja v Skupini SHP in vodilni proizvajalec v regiji JV Evrope. Za Palomo je pomembno, da zagotovimo varna delovna mesta in da pritegnemo novo delovno silo v Sladki Vrh, kar pa lahko dosežemo le z zaupanjem naših kupcev in s konkurenčno ter učinkovito proizvodnjo.″
 
 

Kontakt

Paloma d.d.
Sladki Vrh 1
SI - 2214 Sladki Vrh Slovenija
 
+386 (0)2 6457 100
 

Spremljajte nas