Družba Paloma povečala prodajo na 86,7 milijonov evrov

24. 3. 2017

Že četrto leto zapored je družba Paloma poslovala pozitivno in dosegla rast na trgih v skladu z revidiranimi rezultati za leto 2016. Lani so ustvarili 86,7 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za 2 % več kot v letu 2015 in se približali rekordni prodaji iz leta 2014. Rezultat iz rednega poslovanja je konec leta znašal 2,3 milijonov evrov, čisti poslovni izid pa 1,6 milijonov evrov, kar je 127 % več v primerjavi z letom 2015. Začeli so tudi z obsežnimi investicijami v posodobitev proizvodnje, kar je skupaj z drugimi ukrepi doprineslo k povečanju produktivnosti.

Tadej Gosak, predsednik uprave družbe Palome, je ob tem povedal: ″Lani smo prodali za 1,6 milijonov evrov več izdelkov kot leto prej, kar pomeni 2 % rast. Največjo rast prodaje smo zabeležil v diviziji trgovskih blagovnih znamk, kjer smo leto poprej postopoma opustili nedonosne posle in jih nadomestili z donosnejšimi, tako da sedaj proizvajamo higienske izdelke za najuspešnejše trgovske blagovne znamke. Uspeh teh aktivnosti se kaže v bistvenem povečanju prihodkov od prodaje iz naslova novo pridobljenih poslov, saj se je prodaja v diviziji trgovskih blagovnih znamk v letu 2016 povečala za 9 % v primerjavi z letom 2015. Uspešni smo bili tudi pri prodaji izdelkov lastne blagovne znamke, kjer smo na strateških trgih uspeli zadržati ali celo povečati tržne deleže. V Sloveniji je imela Paloma ob koncu leta za približno 2 odstotka večji vrednostni trži delež kot leto prej, povečala ga je tudi na Hrvaškem, v Srbiji pa kljub močni konkurenci ohranila.″

V lanskem letu je družba Paloma uresničila tudi eno večjih investicij, in sicer v papirni stroj 5 v vrednosti 1,3 milijona evrov, kar pomeni začetek investicijskega cikla. Cilj tega je posodobiti proizvodnjo in povečati njene kapacitete. V 2016 so izboljšali produktivnost v proizvodnji papirja in v proizvodnji gotovih izdelkov v primerjavi z letom 2015. Na področju proizvodnje papirja so proizvedli 67.000 ton papirja, kar je za 1.400 ton več kot leto prej, na področju papirne konfekcije pa 63.000 ton končnih izdelkov, kar je za 2.666 ton več končnih izdelkov kot leta 2015. Na papirnem stroju 5 so se po investiciji povečale kapacitete za približno 20 odstotkov oziroma 200 ton papirja na mesec. Dodatno so k povečanju produktivnosti prinesle tudi investicije v proizvodnji gotovih izdelkov, predvsem z investicijo v linijo C-ROL4 line. Kot rezultat tega je produktivnost narasla za 24 % v primerjavi z lanskim letom, prav tako je narasla produktivnost tudi na linijah C10-ROL in C11-ROL.

Tadej Gosak je k temu dodal: “Verjamemo, da imamo danes močne temelje za nadaljnji razvoj. Investitor podpira naše investicijske in strateške načrte. Ker je Paloma sedaj del veče skupine podjetij za proizvodnjo higienskega papirja, smo že uspeli uresničiti nekatere sinergije pri nabavi celuloze, ki je naš najpomembnejši vir. Nadaljevali bomo s krepitvijo pozicije v regiji Jugovzhodne Evrope, kjer nam naraščajo trži deleži blagovne znamke Paloma.″

Družba Paloma ima od 5. januarja 2017 nov nadzorni odbor, ki ga sestavljajo Milan Fiľo, Miroslav Vajs, Richard Žigmund in Leonida Klemenčič Podmiljšak kot predstavniki delničarjev ter Bojan Kolarič in Darinka Schmirmaul kot predstavnika zaposlenih.

Dodatne informacije:
Maja Rečnik
Tel.: 041 789 293

Kontakt

Paloma d.d.
Sladki Vrh 1
SI - 2214 Sladki Vrh Slovenija
 
+386 (0)2 6457 100
 

Spremljajte nas