Uspešna izvedba dokapitalizacije družbe Paloma v vrednosti 18,2 milijona evrov

28. 12. 2016

Družba Paloma d.d. (družba Paloma) je uspešno zaključila postopek dokapitalizacije v vrednosti 18,2 milijona evrov s strani zasebnega finančnega sklada ECO-INVESTMENT, a.s. z vrednostjo delnice 4,01 evra. S tem je ECO-INVESTMENT, a.s. postal 57,2% lastnik družbe Paloma. V skladu z Zakonom o prevzemih bo ECO-INVESTMENT, a.s. objavil obvezno prevzemno ponudbo, na podlagi katere bodo imeli obstoječi delničarji možnost, da prodajo delnice družbe Paloma z vsaj enako vrednostjo kot v postopku dokapitalizacije, ki je bila potrjena s strani skupščine družbe Paloma. Dokapitalizacija bo zagotovila nadaljnje naložbe v proizvodne zmogljivosti, posodobitev procesov in delovnih pogojev s ciljem, da družba Paloma postane konkurenčni razvojni center za Jugovzhodno Evropo.

Tadej Gosak, predsednik uprave družbe Paloma je ob koncu postopku dokapitalizacije dejal: "Zadovoljni smo, da smo po dveh letih postopek dokapitalizacije uspešno zaključili. Naredili smo že pomembne spremembe v prestrukturiranju poslovanja na vseh ravneh, Paloma je močna blagovna znamka na strateških trgih in ima trden poslovni model, ki je temelj za nadaljnji razvojni ciklus. Na osnovi pozitivnih poslovnih rezultatov in posojila EBRD smo že začeli z naložbami v proizvodne zmogljivosti v Sladkem Vrhu, s svežim kapitalom pa bomo okrepili izvajanje našega strateškega načrta."

V skladu z običajnim postopkom v tovrstnih transakcijah, je sedanji nadzorni svet vložil bianco odstopne izjave. Tadej Gosak, predsednik uprave družbe Paloma, je še dejal: "Novi lastnik zaupa sedanji upravi družbe, ki si bo še naprej prizadevala uresničevati zastavljen strateški načrt. V naslednjih treh mesecih bo uprava izdelala konkretni investicijski načrt." To je razlog, da je nadzorni svet imenoval dva nova člana uprave. Tadeju Gosaku, predsedniku uprave, sta se pridružila člana uprave Subhi Brož, specializiran za finančno vodenje projektov, upravljanje in nadzor investicijskih projektov, notranjo revizijo in strateško načrtovanje, z doktoratom na področju upravljanja informacij in MBA ter Vladimír Kováč, specializiran za upravljanje multinacionalnih podjetij na področju celuloze in papirja, inženir, ki je končal tehnično univerzitetno izobrazbo. Razširjena uprava je že začela delovati in si prizadeva čimprej pripraviti operativni investicijski načrt.

Milan Fil′o, predsednik ECO-INVESTMENT, a.s. je k temu dodal: "Naš namen je postati dolgoročni strateški partner in zgraditi močno mednarodno skupino v srednji in vzhodni Evropi, ki bo lahko enakovredno tekmovala z multinacionalkami, kot sta SCA in METSA tissue. Paloma bo postala kompetenčni razvojni in proizvodni center v regiji JV Evrope, SHP pa se bo osredotočal na trge Češke in Slovaške. Osredotočili se bomo na izgradnjo sinergij in nadaljnji razvoj na teh trgih. V prihodnjih letih nameravamo vlagati dodaten kapital v obrat proizvodnje in opremo ter na ta način posodobiti proizvodnjo v Palomi, da bo delovala s svojo polno zmogljivostjo."

V postopku dokapitalizacije sodelujejo z družbo Paloma finančni svetovalci Erste Group Bank AG in P & S Capital, d.o.o. ter pravni svetovalci Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o., z družbo ECO-INVESTMENT a.s. pa finančni svetovalci KPMG in lokalni svetovalci I.S.O., d.o.o. ter pravni svetovalci Odvetniška pisarna Kosmač, d.o.o.

Dodatne informacije:
Maja Rečnik
Tel.: 041 789 293

Kontakt

Paloma d.d.
Sladki Vrh 1
SI - 2214 Sladki Vrh Slovenija
 
+386 (0)2 6457 100
 

Spremljajte nas