Paloma v prvih devetih mesecih ustvarila 64,5 milijona evrov prihodkov

14. 11. 2016

Družba Paloma d.d. je v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 64,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 2 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Proizvodna aktivnost je bila še večja, zato so se poleg čistih prihodkov od prodaje povečale zaloge polgotovih in gotovih izdelkov, kosmati donos v prvih devetih mesecih tako znaša 66,5 milijona evrov, kar je 5 odstotkov več kot lani. Zaradi izvedenih posodobitev opreme, izboljšane produktivnosti in učinkovitosti na vseh področjih delovanja, se je povečala proizvodnja papirja za 3 odstotke in znaša 51,3 tisoč ton, prav tako se je povečala proizvodnja gotovih izdelkov za 7 odstotkov in znaša 48,2 tisoč ton. Rezultat iz rednega poslovanja znaša v prvih devetih mesecih 2,6 milijona evrov, kar je za 260 odstotkov ali 1,6 milijona evrov več kot lani, čisti poslovni izid pred obdavčitvijo pa znaša 1,9 milijona evrov. Družba bo v letošnjem letu ustvarila več kot 30.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, kar je bistveno več kot lani in jo uvrša v sredino papirne in papirno predelovalne panoge. 
Tadej Gosak, predsednik uprave družbe Paloma d.d., je o rezultatih družbe povedal: ″Izboljševanje procesov na vseh področjih, investicije v prenovo in posodobitev opreme ter organizacijske izboljšave kažejo vidne rezultate, družba dobro posluje in ob koncu leta načrtujemo pozitiven rezultat. Ob povečanju produktivnosti smo še posebno pozornost namenili povečanju varnosti in zdravja pri delu in prvič, odkar sistematično merimo rezultate na tem področju, štejemo že preko 175 dni brez poškodb. Uvajamo številne ukrepe in kontinuirana izobraževanja za zaposlene na področju zavedne varnosti. Razvoj zaposlenih, prenos znanj in izkušenj so pomembni za celotno panogo, zato nadaljujemo tudi s papirniško šolo, da bi v Slovenijo prenesli pogoje in dobre prakse, ki smo jih videli drugod v Evropski uniji.″
Postopek dokapitalizacije družbe Paloma d.d. napreduje v skladu z zastavljenimi pogoji. Relevantne institucije so na vseh potrebnih relevantnih trgih odobrile investicijo s povečanjem kapitala družbe v višini 18,2 milijona evrov s strani zasebnega finančnega sklada ECO INVEST, a.s. S tem so skoraj že izpolnjeni vsi pogoji za zaključek dokapitalizacijskega postopka. Ko bodo izpolnjeni, bo investitor v sodelovanju z družbo pripravil uradni postopek za izvedbo vplačila delnic. Tadej Gosak, predsednik uprave družbe Paloma d.d., je ob tem dodal: ″Skupaj z investitorjem si prizadevamo, da bi zaključili postopek dokapitalizacije čimprej in pričakujemo, da bodo vsi postopki izvedeni v kratkem času.″ Po pridobitvi delnic v postopku dokapitalizacije bo ECO-INVEST, a.s. v skladu z Zakonom o prevzemih zavezan objaviti ponudbo za prevzem preostalih delnic družbe Paloma d.d. v višini vrednosti delnice 4,01 evra.

Družba Paloma d.d. nadaljuje tudi z zastavljenimi investicijami in je pričela z uvajanjem celostnega informacijskega sistema za obvladovanje vseh procesov, od surovine do končnega izdelka in trga. Na trgu je družba predstavila inovativne papirnate brisače za gospodinjstva s hišnimi ljubljenčki, Paloma PRO PET Super Care, prenovljen segment kozmetičnih robčkov v izboljšani kakovosti, novoletno kolekcijo serviet ter prenovljen in dopolnjen segment izdelkov za najmlajše Paloma Junior s priljubljenim zmajčkom. Blagovna znamka Paloma raste na vseh strateških trgih in pridobiva tržne deleže, tako ima v Sloveniji za približno 2 odstotka večji vrednostni tržni delež kot lani, pa tudi na Hrvaškem in v Srbiji, kjer ima za približno 1 odstotek večji vrednostni tržni delež kot v enakem obdobju lani.
Dodatne informacije: 
Maja Rečnik
Tel.: 041 789 293

Kontakt

Paloma d.d.
Sladki Vrh 1
SI - 2214 Sladki Vrh Slovenija
 
+386 (0)2 6457 100
 

Spremljajte nas