Paloma podpisala pogodbo o 18,2 milijonski investiciji

26. 7. 2016

Po uspešno zaključenih pogajanjih je družba Paloma d. d. danes podpisala pogodbo za investicijo preko povečanja kapitala v višini 18,2 milijona evrov z zasebnim finančnim skladom ECO-INVEST. Delničarji bodo o povečanju osnovnega kapitala in ponujeni ceni za delnico 4,01 evrov odločali na skupščini, ki bo potekala 29. julija 2016. Po pridobitvi delnic v postopku dokapitalizacije bo v skladu z Zakonom o prevzemih ECO-INVEST zavezan objaviti ponudbo za prevzem preostalih delnic.

Ob podpisu pogodbe je Tadej Gosak, predsednik uprave družbe Paloma d.d., povedal: »Zadovoljni smo, da smo dosegli ta pomemben mejnik v postopku dokapitalizacije. ECO-INVEST nas je prepričal, da je sposoben in zavezan k temu, da bo vlagal v razvoj Palome zaradi svojega dolgoletnega delovanja na področju proizvodnje higienskih papirnih izdelkov in poglobljenega razumevanja industrije papirja in celuloze v regiji. Uspešno zaključen dokapitalizacijski postopek nam bo omogočil finančno in strateško podporo ECO-INVESTA za nadaljevanje prestrukturiranja družbe in izvedbo strateškega investicijskega programa. Paloma potrebuje nadaljnja vlaganja v posodobitev postopkov in opreme za izboljšanje delovnih pogojev kakor tudi za povečanje proizvodnih kapacitet in energijske učinkovitosti. S temi investicijami sledimo cilju postati vodilni proizvajalec in ponudnik higienskih papirnih izdelkov v Adria regiji in širše.«

Prvo polovico leta 2016 je Paloma dosegla boljše rezultate kot leto prej. Prodajo so povečali za 4 odstotke na skoraj 44 milijonov evrov. Paloma je povečala tržne deleže lastne blagovne znamke na strateških trgih in pričakuje pozitiven rezultat ob koncu leta 2016. V skladu z investicijskim načrtom je Paloma uspešno zaključila investicijo v višini 1,2 milijona evrov, in sicer zahtevno prenovo papirnega stroja, na katerem bo sedaj možno proizvajati 2.000 ton papirja več kot preteklo leto.

Boštjan Gorjup, predsednik nadzornega sveta družbe Paloma, d.d. je dodal: »Paloma je v preteklih dveh letih naredila napredek v prestrukturiranju poslovanja in izboljšanju poslovnih rezultatov. Kljub temu pa potrebuje stabilnega in dolgoročnega lastnika, ki ji bo omogočal nujna vlaganja, ki ga sedanji lastnik ne more zagotoviti. Dokapitalizacija Palome je najboljša možna priložnost za povečanje vrednosti za delničarje in za izboljšanje finančnega poslovanja družbe, kar je zagotovilo za njeno stabilno prihodnost.«

ECO-INVEST je slovaški industrijski in finančni holding z dolgoročnimi strateškimi investicijami v proizvodna podjetja, predvsem na področju celuloze in papirja, papirnatih robčkov, kuvert in embalaže. Skupna prodaja portfelja podjetij ECO-INVEST znaša več kot 800 milijonov evrov in skupen kapital več kot 1,15 milijarde evrov. Ena najpomembnejših ECO-INVEST-a je 49-odstotni delež v vodilnem regionalnem proizvajalcu celuloze Mondi SCP, ki je v solastništvu z multinacionalko Mondi. Mondi SCP je največje integrirano podjetje za proizvodnjo celuloze in papirja na Slovaškem, ki zaposluje preko 1.120 ljudi.

V postopku dokapitalizacije Palome sodelujejo finančni svetovalci Erste Group Bank AG in P & S Capital, d.o.o. ter pravni svetovalci Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o.

Dodatne informacije:

Maja Rečnik, SPEM Komunikacije

E-pošta: mediji@paloma.si

Tel.: 041 789 293

Na kratko o Palomi

Družba Paloma, d. d., v kateri ima delo 733 ljudi, je delniška družba z več kot 140 letno tradicijo proizvodnje in trženja higienskih papirnih izdelkov v Evropi. Je pretežno izvozno naravnano podjetje, prisotno na več kot 30 tujih trgih. Na področju jugovzhodne Evrope se redno umešča med 15 najmočnejših blagovnih znamk v kategorijah široke potrošnje. Letno družba proizvede okrog 68.000 ton higienskih papirjev, ki jih predela v toaletni papir, brisače, robčke in serviete za uporabo v gospodinjstvih in za profesionalno uporabo v segmentu izven doma. Podjetje vzdržuje visoke standarde kakovosti poslovanja in izdelkov ter je v svojem delovanju trajnostno in družbeno odgovorno naravnano. Več o Palomi najdete na www.paloma.si.

Kontakt

Paloma d.d.
Sladki Vrh 1
SI - 2214 Sladki Vrh Slovenija
 
+386 (0)2 6457 100
 

Spremljajte nas